Avi lakkautti yöpäivystyksen Nurmeksessa – potilaiden turvallisuus oli vaarassa

Yövastaanotto on Nurmeksessa ollut yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten varassa.

Kuvateksti
Nurmeksessa on öisin tehty vain tavanomaisia pikatutkimuksia. Kuva: Kaisa Sirén

Siun sote joutuu aluehallintoviraston asettaman uhkasakon nojalla lakkauttamaan Nurmeksen perusterveydenhuollon epävirallisen yövastaanoton. Päivystyspotilaat on sen sijaan ohjattava yhteispäivystykseen Pohjois-Karjalan keskussairaalaan Joensuuhun. 

Nurmeksessa on ollut epävirallisena käytäntönä, että potilas voi öisin soittaa terveysasemalle puhelimella tai tulla paikan päälle ja soittaa ovikelloa. Myös ensihoito on toimittanut potilaita öisin terveysasemalle. Potilasta on vuodeosastolta lähtenyt vastaanottamaan sairaan- tai lähihoitaja, jolloin vuodeosastolle on jäänyt yksi lähi- tai sairaanhoitaja.

Avin mukaan käytäntö on sekä terveydenhuoltolain että päivystysasetuksen vastainen. 

Käytäntö vaarantaa potilasturvallisuuden, koska terveysasemalla ei ole öisin riittäviä mahdollisuuksia kuvantamiseen ja laboratoriotutkimuksiin. Kuvantamista ei ole ollenkaan, ja vieridiagnostiikkana on tehty vain tavanomaisia pikatutkimuksia. Potilaan hoito voi viivästyä, mikäli hän hakeutuu yövastaanotolle sen sijaan, että soittaisi hätänumeroon ja saisi asianmukaista ensihoitoa. 

Nurmeksen yövastaanotosta on tehty potilasvahinkokeskukseen muistutus ja neljä potilasvahinkoilmoitusta huhtikuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana.

Kaikissa tapauksissa potilas on tullut tai ensihoito on tuonut hänet yövastaanotolle merkittävien akuuttien oireiden vuoksi. Kahdessa tapauksessa hoito on viivästynyt, koska potilasta ei ole toimitettu Nurmeksesta yhteispäivytykseen riittävän nopeasti. Kahdessa tapauksessa kuvantamisen puute on vaikuttanut tapahtumien kulkuun. 

Vastaanotto on lakkautettava 11.9. mennessä 200 000 euron uhkasakon nojalla. Siun soten on annettava 31.10. mennessä aville selvitys siitä, miten lakkauttaminen on toteutettu.

Avin päätös