Avi: Meilahden leikkausosaston henkilöstö kovilla – työnantajan korjattava tilanne

Henkilöstövaje ja jatkuva vaihtuvuus kuormittavat Hyksin Meilahden leikkausosastolla.

Kuvateksti
Aluehallintovirasto tekee uuden valvontakäynnin Meilahteen ensi keväänä. Kuva: Annika Rauhala

Sairaanhoitajia ja lääkintävahtimestareita ei ole riittävästi. Henkilökunnalla on osaamisvajetta, ja perehdyttäjien suorituskyky on äärirajoilla. Vastuualueiden ja erikoistöiden suorittamiseen ei ole riittävästi aikaa. Useissa leikkaussaleissa työt jatkuvat virka-ajan jälkeen. Päivystäjien työrupeamat ovat pitkiä.

Lista Hyksin Meilahden leikkausosaston työkuormituksesta käy ilmi avin tekemistä työsuojelun tarkastuskertomuksista. Myös työterveyshuolto on raportoinut kasvavista sairauspoissaoloista.

Avi kehottaa työnantajaa korjaamaan tilanteen.

Henkilökunnan vaihtuvuus aiheuttaa sen, että perehdytys on kuormittavaa. Meilahden sairaala on opetussairaala, joten työyksikössä olevat opiskelijat vaativat oman perehdytyksensä, mikä saattaa lisätä henkilökunnan kuormitusta. 

Leikkaus- ja anestesiaosastolle on saatu yhteensä kuusi uutta sairaanhoitajan vakanssia, mutta tästä huolimatta kuormitus jatkuu. Avi arvioi, että lisäresurssit eivät ilmeisesti ole olleet riittävät suhteessa työn määrään. 

Leikkausosaston henkilöstö on pitkään toivonut työntekijöitä lisää ja kirjelmöinyt johdolle liiallisesta työkuormituksesta. Yhtensä syynä jaksamisongelmiin ovat olleet päivystyksen myötä syntynyt lepoaikojen puute.

Tehy-lehti uutisoi kesäkuun alussa, että kuormituksen vähentämiseksi leikkausosastolle ollaan palkkaamassa lisää työntekijöitä. Kaikkiaan sairaanhoitajien määrä on tarkoitus lisätä 22:lla.

Tilanteen on oltava kunnossa 31. toukokuuta 2019 mennessä. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa velvoittavaan päätökseen, jota työsuojeluviranomainen voi tehostaa uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhalla.