Biologisten lääkkeiden vaihto halvempiin työllistää terveydenhuoltoa ja apteekkeja – Potilas voi yllättyä apteekissa

Lääkevaihto säästää valtion varoja, mutta samalla se lisää työtä terveydenhuollossa ja apteekeissa.

Kuvateksti
Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto käynnistyy vuoden alussa.
Kuva: Lehtikuva / Ismo Pekkarinen

Biologisten lääkkeiden vaihto apteekissa käynnistyy ensi vuonna. Biologiset lääkkeet tulevat apteekkivaihtoon portaittain vuosien 2024– 2026 aikana. Taustalla on edellisen hallituksen ja eduskunnan päätös. 

Biologiset lääkkeet ovat kalliita ja suurimmaksi osaksi täyskorvattavia. Niiden käyttö myös lisääntyy. Siksi niiden vaihtaminen halvempiin biosimilaareihin säästää valtion varoja. 

Biologisia lääkkeitä ovat esimerkiksi insuliinit sekä reuma-, iho- ja suolistosairauden hoitoon käytettävät lääkkeet. Vaihto ei koske lapsille määrättyjä biologisia lääkkeitä eikä lyhytvaikutteisia insuliineja. 

Biologisia lääkkeitä käyttää Suomessa noin 230 000 ihmisistä.

Biosimilaareilla on sama vaikutus kuin biologisella lääkkeellä. Ne eivät kuitenkaan ole valmisteina täysin identtisiä. Apteekki voi vaihtaa biologisia lääkkeitä biosimilaareihin, jotka Fimea on arvioinut vaihtokelpoisiksi. 

Nopeuttaakseen lääkevaihtoa sosiaali- ja terveysministeriö on vuosi sitten asetuksella rajoittanut biologisten lääkkeiden reseptien voimassaolon yhteen vuoteen. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että tänä vuonna määrätyt reseptit alkavat vanheta ensi vuoden alusta. 

Kaikkiin tietojärjestelmiin ei ole vielä saatu tietoa siitä, että resepti on voimassa vain vuoden. Ne saattavat näyttää biologisten lääkkeiden reseptille edelleen kahden vuoden voimassaoloaikaa. 

"Potilas ei välttämättä tiedä, että hänen reseptinsä on voimassa vain vuoden. Tieto voi tulla hänelle apteekissa yllätyksenä", sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Flinkman arvelee, että ensi vuonna terveydenhuollossa alkavat puhelimet soida entistä enemmän, kun apteekit tavoittelevat reseptin kirjoittanutta lääkäriä ja potilaatkin ottavat yhteyttä.

Biosimilaarissa saattaa olla erilainen antolaite kuin alkuperäisessä lääkkeessä. 

"Apteekki opastaa laitteen käytössä, mutta mahdollisesti tarvittava pistosopetus pitää antaa terveydenhuollossa."