Carean työaikapankki romuttui

Liian hyvä sopimukseksi. Näin voi kiteuttää Kuntatyönantajan perustelut Carean kuntayhtymän hallitukselle, kun se KT halusi, että Carea irtisanoo paikallisen sopimuksen työaikapankin käytöstä.

 

Halllitus velvoittaa valmistelemaan sopimuksen uudelleen siten, että sopimus ei sisällä KVTES:n vastaisia tai sen kanssa ristiriidassa olevia asioita.

Sopimus on irtisanottu 1.3 alkaen. Kolmen kuukauden irtisanomisaika umpeutuu toukokuun viimeinen päivä. Tänä aikana pankkivapaiden osalta toimitaan sopimuksen mukaisesti.

Ammattiosaston hallitus on nimennyt tuleviin paikallisneuvotteluihin neuvottelijaksi pääluottamusmies Eija Lantan.

Paikallisneuvottelut käynnistyvät 17.3. Etsitään ratkaisuja miten ja missä muodossa työaikapankkia voidaan jatkaa ja miten samalla tulee huomioiduksi tulevan yhteiskuntasopimuksen kohdat paikallisensopimisen ja työaikapankkijärjestelmän osalta.