Diabeteksen kova hinta

Globaalisti diabetes maksaa yli biljoona euroa vuodessa.

Kuvateksti
Maailmassa on yli 400 miljoonaa aikuista diabeetikkoa. Kuva iStock.

Diabetes ja sen hoitaminen maksavat maailmanlaajuisesti 1,2 biljoonaa euroa vuodessa. Diabeteksen globaaleja kustannuksia on arvioitu aiemminkin, mutta nyt Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä julkaistu tutkimus on tiettävästi kattavin ja yksityiskohtaisin selvitys. Mukana analyysissa oli tietoja 184 maasta.

Tulosten perusteella vuonna 2015 tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen globaalit kustannukset olivat noin 1,16 biljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 1,8 prosenttia koko maailman yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Summasta merkittävä osa oli suoraa seurausta diabeteksesta ja sen hoitamisesta. Noin kolmannes muodostui diabeteksen epäsuorista vaikutuksista, kuten tuottavuuden laskusta ja ennenaikaisista kuolemista.

Suorien ja epäsuorien kustannusten osuus vaihteli paljon eri puolilla maailmaa. Osassa maista epäsuorat vaikutukset olivat 20 prosenttia ja joissain 60 prosenttia koko diabeteksen arvioidusta taloudellisesta vaikutuksesta. Suurimmat kustannukset diabeteksesta koituivat Yhdysvalloissa.

Tällä hetkellä diabetesta sairastaa arviolta 415 miljoonaa aikuista ja heidän määränsä tulee varmasti kasvamaan. Suomalaisista arviolta puoli miljoonaa sairastaa diabetesta. Näistä valtaosa on tyypin 2 diabetesta.

Uutispalvelu Duodecim