Eduskunta päätti: Sote-henkilöstöllä oltava koronarokotteet

Eduskunta keskeytti joulutaukonsa ja kokoontui täysistuntoon päättämään sote-alan työntekijöitä koskevasta koronarokotusvelvollisuudesta.

Kuvateksti
Kuva: Pia Inberg
Kuva: Pia Inberg

Tartuntatautilakiin tulee väliaikainen uusi pykälä, jolla sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä voidaan edellyttää koronarokotusta. Tällä halutaan huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta koronataudin vaaraa potilaille ja asiakkaille.

Muutoksen toinen kohta on se, että sote-alan työnantajalla on oikeus saada tietoja työntekijän koronarokotussuojasta tai sairastetusta koronataudista.

Muutoksesta päätti tänään täysistuntoon kokoontunut eduskunta. 

Rokotusvelvoite ei koske pelkästään hoitajia tai lääkäreitä vaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, jotka työskentelevät lähellä riskiryhmiin kuuluvia ja voivat heidät tartuttaa. Näihin ammattiryhmiin kuuluvat esimerkiksi siivoojat ja hoivakodeissa ruokahuollon työntekijät.

Joulukuun alussa Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi arvioi, että valtaosa Tehyn jäsenistä on rokotettuja.

Jos työntekijällä on lääketieteellinen syy olla ottamatta koronarokotusta, tartuntariski voitaisiin minimoida negatiivisella koronatestillä. Koronatesti tulisi tehdä enintään 72 tuntia eli kolme vuorokautta ennen työvuoron alkua. Tällöin esimerkiksi viiden työpäivän aikana testejä tehtäisiin kaksi kertaa.

Myös kuuden kuukauden sisällä sairastettu koronatauti olisi rokotuksia vastaava riittävä suoja.

Rokottamattomalle työntekijälle työnantajan pitää ensisijaisesti tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä. Toissijaisesti työntekijälle on tarjottava muuta työtä. Jos työntekijä ei ota muuta työtä vastaan tai sellaista työtä ei ole tarjolla, työnantajalle ei jää palkanmaksuvelvollisuutta. Työn tekeminen keskeytyy tällöin työntekijästä johtuvasta syystä.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olevan voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyyn ehdotetaan kuukauden siirtymäaikaa. Näin työntekijät ehtivät tarvittaessa aloittaa rokotussarjan ottamisen ja työnantajat varmistua siitä, että työntekijöillä on rokotukset.

Lain toinen kohta eli työnantajan oikeus käsitellä tiettyjä rokottamiseen tai koronan sairastamiseen liittyviä työntekijätietoja tulee voimaan heti.

Lue lisää:

Sote-henkilöstön otettava koronarokotus - Tehy pitää sääntelyä tarpeellisena

Juttua päivitetty 17.51. Korjattu päivämäärä, johon asti tartuntatautilain muutos on voimassa.