Sote-henkilöstön otettava koronarokotus – Tehy pitää sääntelyä tarpeellisena

Työnantajalla on hallituksen esityksen mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta koronataudin vaaraa potilaille ja asiakkaille.

Kuvateksti
Valtaosa tehyläisistä suhtautuu rokotteisiin myönteisesti. Kuva: Jukka Rapo

Hallitus esittää, että tartuntatautilakiin säädetään pykälä, jolla sote-alan työnantaja voi edellyttää koronarokotusta työntekijöiltä.

Väliaikainen pykälä on voimassa ensi vuoden loppuun asti. 

Työnantaja voisi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronatautia vastaan.

Tehy pitää sääntelyä tarpeellisena ja on päässyt vaikuttamaan esitykseen jo sen valmisteluvaiheessa. 

Suurimmat ongelmakohdat on Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemen mukaan saatu valmisteluvaiheessa poistettua.  

"On hyvä, että ministeriö on selvittänyt ja valmistellut asiaa. Valmistelun yhteydessä on kuultu useaan otteeseen Tehyä ja olemme päässeet vaikuttamaan."

"Valtaosa Tehyn jäsenistä on rokotettuja, joten en usko, että väliaikaisesti voimassa oleva määräys aiheuttaa suuria ongelmia."

Työnantajalla on oikeus saada tieto työntekijän koronarokotuksesta ja sairastetusta koronataudista heti, kun pykälä tulee voimaan.

Jos työntekijä ei voi lääketieteellisestä syystä ottaa koronarokotetta, hän voi esityksen mukaan olla työssä enintään 72 tuntia aiemmin otetulla negatiivisella koronatestituloksella. 

Jos työntekijällä ei ole rokotetta tai negatiivista testitulosta, työnantajan on tarjottava hänelle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai muuta työntekijälle sopivaa työtä, jos työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjolla.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa, jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan.

Työnantajat järjestävät palvelut kuukauden siirtymäaikana. Siirtymäajalla myös rokottamattomalla henkilökunnalla on mahdollisuus ottaa rokotteet.

Hallituksen esitys lähti eduskuntaan keskiviikkona 8. joulukuuta. Pykälä tulee voimaan mahdollisimman pian.