Ehkäisyvälineet estäisivät kuolemia

Perusterveydenhuolto pystyisi poistamaan maailman äiti- ja lapsikuolleisuuden, jos kaikki keinot otettaisiin käyttöön.

Maailman äiti- ja lapsikuolleisuus pystyttäisiin käytännössä poistamaan kokonaan yhden sukupolven aikana. Keinot tähän ovat olemassa, eivätkä kustannuksetkaan olisi kovin suuria, tuore Lancetissa julkaistu selvitys osoittaa.

Jo pelkkä ehkäisyn saatavuuden ja ehkäisytiedon lisääminen johtaisi huomattaviin parannuksiin. Jos ihmiskunnan ehkäisytarpeet tyydytettäisiin 90-prosenttisesti, estyisi noin 28 miljoonaa syntymää joka vuosi, mikä puolestaan estäisi 67 000 synnytyskuolemaa ja 910 000 lapsikuolemaa.

Tehokkaita keinoja olisivat myös äitiys- ja synnytyspalveluiden parantaminen sekä panostukset ennenaikaisena syntyneiden hoitoon ja vakavien infektiosairauksien ja aliravitsemuksen parantamiseen.

Tutkijoiden mukaan äiti- ja lapsikuolleisuuden kitkeminen onnistuisi suhteellisen pienillä kustannuksilla, sillä valtaosa parannuksista onnistuisi perusterveydenhuollossa. 

Kansainväliset ponnistelut ovat vähentäneet äitikuolleisuutta 44 prosenttia edeltävien 25 vuoden aikana.  Myös maailman lapsikuolleisuus on vähentynyt merkittävästi edeltävien 25 vuoden aikana.

Selvityksessä mallinnettiin matemaattisesti 66 äitien ja lasten terveyttä parantavan tekijän vaikutuksia 74 pieni- ja keskituloisessa maassa. Nämä 66 tekijää yhdessä selittävät 95 prosenttia maailman äiti- ja lapsikuolleisuudesta.

Uutispalvelu Duodecim