Ennakoi muutokset potilaan voinnissa – laske pisteet

Uusi aikaisen varoituksen News-pisteytysjärjestelmä yhtenäistää peruselintoimintojen seuraamisen käytännön eri sairaaloissa.

Kuvateksti
Muutokset potilaan voinnissa voidaan ennakoida News-pisteiden avulla. Kuva: Pia Hietamies

Potilaan elottomuus tai tehohoitoon joutuminen voidaan estää, kun hänen tilaansa puututaan ajoissa. Elottomuutta edeltävät muutokset peruselintoiminnoissa ovat havaittavissa, kun potilasta seurataan säännöllisesti.

National Early Warning Score eli News on Isossa-Britanniassa kehitetty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä. Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton työryhmä on laatinut Suomeen kansallisen suosituksen potilaiden peruselintoimintojen seuraamisesta Newsin avulla sairaaloissa. 

– Newsin avulla eri sairaaloiden peruselintoimintojen seuraamisen käytännöt voi yhtenäistää, sanoo työryhmän jäsen, sairaanhoitaja Marcus Norrgård

News perustuu tutkittuun tietoon. Se on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu parhaaksi peruselintoimintojen seuraamisen pisteytysjärjestelmäksi. Järjestelmä kuvaa potilaan fysiologista vointia. Se perustuu ABCDE-protokollaan, jossa määrätyssä järjestyksessä seurataan potilaan hengitystä, verenkiertoa, tajunnantasoa ja lämpötilaa.

News tekee peruselintoimintojen mittaamisesta rutiinia.

– Hengitystiheys on tärkeä mittari, joka jää helposti kiireessä mittaamatta, työryhmän jäsen, sairaanhoitaja Heidi Rantala sanoo. 

Sairaanhoitaja mittaa potilaan arvot, arvioi tämän tajunnantason, sijoittaa tulokset taulukkoon ja laskee News-pisteet. Niiden perusteella hän päättää, miten toimii. Yli seitsemän pistettä edellyttää välittömiä toimenpiteitä; 1-4 pistettä muiden hoitajien informoimista tilanteesta ja pisteiden laskemista kahdeksan tunnin välein. 

Suositusta voi soveltaa myös perusterveydenhuollossa sekä ensi- ja kotihoidossa. Ensihoidossa News voi olla avuksi esimerkiksi lääkäriä konsultoitaessa. Kotihoidossa News-pisteitä voi käyttää esimerkiksi arvioitaessa lisäavun hälyttämisen tarvetta. 

– Tärkein mittari on kuitenkin aina hoitajan huoli potilaasta. Se menee kaikkien ohjeistusten edelle.

Kansallinen News-työkalu julkaistiin Sairaanhoitajapäivillä 22.–23.3.2018 Helsingissä.