Eroon tuplasti kirjaamisesta – sairaanhoitajat mukaan järjestelmien kehitykseen

Terveydenhuollon ammattilaiset halutaan mukaan kehittämään tietojärjestelmiä.

Kuvateksti
Tuplakirjaaminen vie turhaan työaikaa ja turhauttaa. Kuva iStock.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettää tänä keväänä sähköisen kyselyn, jossa kartoitetaan sairaanhoitajien ja lääkäreiden mielipidettä terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Kyselyn avulla selvitetään, minkälaisia ovat potilastyötä tekevien lääkäreiden ja sairaanhoitajien kokemukset potilas- ja asiakastietojärjestelmistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

Tuplakirjaaminen on sairaanhoitajan pahimpia aikasyöppöjä. Joka kolmas sairaanhoitaja ilmoittaa, että saman tiedon kirjaamiseen eri paikkaan menee yli puoli tuntia päivässä.

Tämä käy ilmi Digital Workforcen vuoden takaisesta tutkimuksesta. Selvityksen mukaan lähes joka toinen sairaanhoitaja työskentelee yli neljä tuntia työvuorostaan tietokoneella.

Tuolloin sairaanhoitajat ilmoittivat, että tietotyöhön liittyy kolme isoa ongelmaa: tietojärjestelmät keskustelevat huonosti keskenään, samaa tietoa pitää tallentaa eri järjestelmiin ja tietotyö vie aikaa varsinaiselta potilastyöltä. Lääkärit kokevat samoja ongelmia.

– Toimivat potilastietojärjestelmät auttavat johtamisessa ja toimintojen suunnittelussa ja organisoinnissa, korostaa THL:n Järjestelmät-osaston johtaja Markku Pekurinen.

Keskeisiä kysymyksiä ovat: mikä on järjestelmien käytettävyys sekä niissä olevan tiedon laatu ja vaikutus. Nykyistä tilannetta verrataan vuoden 2014 tilanteeseen, jolloin edellinen THL:n selvitys tehtiin.

Tehy ja Suomen sairaanhoitajaliitto ovat tällä viikolla lähettäneet asiasta sähköpostiviestin sairaanhoitajajäsenilleen. Liitot kannustavat THL:n kyselyn saavia jäseniään osallistumaan siihen.