Esperin jäsenkysely: Ylikuormitus on jatkuvaa

Henkilöstömitoituksesta säästäminen vaarantaa potilasturvallisuutta Esperin työpaikoilla, selviää Tehyn jäsenkyselystä.

Kuvateksti
Esperi Caressa on noin 6 000 työntekijää, joista valtaosa on sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Kuva: Pasi Autio

Haamutyöntekijät, lääkepoikkeamat ja tes-rikkomukset ovat arkea Esperin vanhusten hoitolaitoksissa. Tehy on selvittänyt jäsenkyselyllä, millaiset työolot Esperi-konsernissa on. Vastauksia tuli 150. Kysely vahvistaa luottamusmiesten ja jäsenten aiemmin kertomaa.

Neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta ovat parhaillaan käynnissä.

Kyselystä selviää, että henkilöstömitoitus ei ole riittävä. Sijaisia ei palkata tai jos palkataan, he työskentelevät vain 6–7 tuntia päivässä, mikä lisää vakituisen henkilöstön työmäärää ja kiirettä. 

– Koulutetun hoitohenkilöstön työajasta suuri osa menee hoitamisen sijasta pyykkihuoltoon ja ruuanlaittoon, kertoo Tehyn lakimies Vappu Okkeri.

Kiire vaarantaa potilasturvallisuutta ja aiheuttaa lääkepoikkeamia. Vanhusten hoitoisuutta ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa. Myöskään saattohoidon vaatimuksia ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa.

Puolet vastaajista ilmoitti potilasturvallisuuden vaarantuneen viimeisen puolen vuoden aikana. Henkilöstövajauksen takia asukkaita jätetään ilman valvontaa, jolloin asukas on voinut kaatua ja loukata itsensä. Myös yksin työskentely on lisännyt riskejä ja kiirettä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ongelmien syyt ovat Okkerin mukaan ilmiselvät. Koska yritykset eivät voi tuottaa voittoa ja laadukasta palvelua tehdyillä sopimuksilla, ne päätyvät rikkomaan työehtosopimuksen määräyksiä ja tuottamaan huonoa laatua. 

– Yritykset säästävät erityisesti henkilöstömitoituksesta ja henkilöstökuluissa. Tämä aiheuttaa kiirettä ja potilasturvallisuuden vaarantumista.

Työvuoroihin merkitään henkilöitä, joita ei ole olemassakaan. Työvuoroluetteloihin merkitään myös hallinnon työntekijöitä, jotka eivät edes työskentele yksikössä tai sijaisia, joita ei ole edes kysytty, pääsevätkö he työvuoroon.

- Virheellinen menettely koskee valtaosaa yksiköitä. Työnantajan tarkoituksena on ilmeisesti vääristää henkilöstömitoitusta. Ja se näyttää onnistuvan, koska viranomaisvalvonta ei toimi.

Kyselyn mukaan Esperi kieltäytyy maksamasta työehtosopimuksen mukaista ylityökorvausta. Työntekijöitä painostetaan ottamaan tehdyt ylityötunnit vapaana tunti tunnista -periaatteella, vaikka ylitöistä kuuluu maksaa työehtosopimuksen mukaiset ylityökorvaukset.

Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio kiistää ongelmat. Hänen mukaansa yritys noudattaa Valviran toimilupia ja kuntien kanssa tehtyjä sopimuksia. Konsernihallinnossa tehtävä työ merkitään työvuorolistoilla, eikä sitä lasketa hoitotyön tunteja. 

- Vuoden 2017 toteutuneet henkilöstötunnit ylittävät sopimuksissamme ja luvissamme määritellyt henkilöstötunnit. Nykyiset keskimääräiset mitoituksemme ovat 0,59, joka on yli laatusuositusten. Sijaisia palkataan tarpeen mukaan ja myös tuntimäärä määräytyy kyseisen tarpeen mukaan. 

Aarnio siirtää vastuuta kunnille henkilöstön kuormittumisesta.

- Kunnat sijoittavat yhä huonokuntoisempia asiakkaita, jotka tosiasiallisesti vaatisivat korkeampaa henkilöstömitoitusta. Tämä on omiaan kuormittamaan henkilöstöämme.

Tehy on pyytänyt Esperiltä kirjallista selvitystä toimenpiteistä, joihin työnantaja ryhtyy epäkohtien ratkaisemiseksi.

Tehyn, SuPerin ja ERTOn vaativat käynnissä olevissa neuvotteluissa palkkaohjelmaa, jolla kurottaisiin umpeen eroa kunta-alan palkkoihin. Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat satoja euroa matalammat verrattuna kunta-alan palkkoihin. Lisäksi ammattiliitot haluavat rajata nollasopimusten käyttöä sekä parantaa työaika- ja palkkausmääräyksiä.

Neuvotteluja vauhdittaakseen liitot ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi torstaina 8. helmikuuta.

Tehy teki viime vuonna samankaltaisen kyselyn Attendon Kotkan seudun työpaikoilla. Yrityksen johto kiisti työntekijöiden esiin nostamat ongelmat.

Parhaillaan on käynnissä samanlaisia kyselyjä muilla yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoilla.