Yritysten hoivakodeissa pahoja puutteita

Liiallinen kilpailu ajaa yksityiset hoivakodit ahdinkoon, jossa kärsivät sekä hoitajat että potilaat.

Kuvateksti
Attendo Oy:llä on yli 20 000 työntekijää noin 500 toimipisteessä yli 200 kunnassa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kuntien ulkoistamissa yksityisissä hoivakodeissa on liian vähän työntekijöitä. Jatkuva kiire johtaa potilasturvallisuuden ja lääkehoidon vaarantumiseen. Yksityisissä hoivakodeissa hoidetaan vanhuksia, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja lastensuojelun piirissä olevia lapsia.

Vanhusten viriketoimintaan ei ole aikaa, eikä heidän hoitoisuuttaan huomioida henkilöstömitoituksessa. Saattohoitoa ei ole pääsääntöisesti ole sisällytetty ulkoistussopimuksiin, joten hoitaja ei voi muilta töiltään istua kuolevan vierellä tai tukea omaisia. Potilas saa lääkityksen, mutta kuolee yksin, jollei omaisia ole. 

Tehyyn, SuPeriin ja Ertoon tuli niin paljon jäsenten yhteydenottoja, että liitot lähettivät yhteisen kyselyn Attendon kolmessa yksikössä työskenteleville jäsenilleen. Kyselyyn vastasi viitisenkymmentä työntekijää. Ongelmat eivät kuitenkaan koske vain Attendoa, vaan niitä on myös muiden isojen yritysten hoivakodeissa.

Kunnat ovat mukana polkuhinnoittelussa ja palvelun laadun alasajossa, koska ne edellyttävät toinen toistaan halvempia sopimuksia.

Lakimies Vappu Okkeri

Yksityistä sosiaalipalvelualaa ollaan Tehyn lakimiehen Vappu Okkerin mukaan kilpailuttamassa hengiltä. Yritykset eivät voi tuottaa laadukasta palvelua tehdyillä sopimuksilla, joten ne päätyvät rikkomaan työehtosopimuksen määräyksiä ja tuottamaan huonoa laatua, jotta pystyisivät tekemään voittoa.

– Kunnat ovat mukana polkuhinnoittelussa ja palvelun laadun alasajossa, koska ne edellyttävät toinen toistaan halvempia sopimuksia, Okkeri sanoo.

Kyselyyn vastanneiden mukaan potilasturvallisuus on yksiköissä vaarantunut. Vanhukset ovat esimerkiksi jääneet ilman lääkkeitään tai lääkkeissä on sekaannuksia. Myös hoidossa on ollut puutteita: katetrointi on tehty ilman liukastetta ja hygieniahaalaria käytetty ilman lääkärin lupaa. 

Työntekijät ovat huolissaan kiireen aiheuttamista virheistä ja turhautuneita siitä, että hoidon laadusta on tingittävä. Attendossa ylityötä ei makseta rahana, jollei työntekijä sitä erikseen pyydä, mikä on vastoin työehtosopimusta. 

– Työntekijät eivät yleensä uskalla pyytää, vaan he tasaavat tunnit työnantajan linjausten mukaisesti. 

Hoitajien työaikaa kuluu potilastyön sijaan avustaviin tehtäviin, kuten siivoukseen, keittiötyöhön ja pyykinpesuun. Sairaanhoitajat osallistuvat perushoitoon omien töidensä ohella. Kuormitus on Attendon yksiköissä lisääntynyt sen jälkeen, kun Attendo poisti vastaavien sairaanhoitajien nimikkeen. Vastauksista ilmeni, että sairaanhoitajien työn määrä ja vastuu on lisääntynyt.

Okkerin mukaan osa ongelmista johtuu yritystason päätöksistä. Attendo on vuodesta 2016 lähtien lyhentänyt viikonlopun työvuorot siten, että vakituisten työntekijöiden työvuoro on vain kuusi tuntia. Viikonloppuna tehdään vain välttämätön, mikä johtaa kiireen lisääntymiseen viikolla. Sijaiset tekevät usein vain 6-7 tunnin työvuoroja, mikä omalta osaltaan lisää kiirettä ja heikentää hoidon laatua.

Paikallisesti laaditut työvuorosuunnitelmat lähetetään keskushallinnon hyväksyttäväksi, ja se vähentää työtunteja.

Attendo kiistää työntekijöiden esiin nostamat ongelmat. Sen mukaan esimerkiksi henkilöstömitoitus ylittää jokaisessa yksikössä ikäihmisten hoidon laatusuosituksen vaatimukset. Lisäksi kunta usein edellyttää toimilupaa korkeampaa mitoitusta. 

Attendon mukaan suurin osa viikonlopun vuoroista on normaalipituisia. Sijaisia otetaan todelliseen tarpeeseen, eikä heillä ole ole samoja vastuita kuin vakituisella henkilöstöllä. Työvuorot hyväksyy palvelupäällikkö, mikä takaa sen, että henkilöstöä on riittävästi.