Etene: Saattohoito kuntoon, sen jälkeen voidaan harkita eutanasialakia

Eutanasia ei ole paras tapa parantaa kuolevien potilaiden asemaa, sanoo eettinen neuvottelukunta Etene.

Kuvateksti
Saattohoidosta on sosiaali- ja terveysministeriön suositus, mutta laadussa on yhä paikallisia eroja. Kuva: iStock

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon resursseja, saatavuutta ja koulutusta on parannettava, toteaa valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene.

Vasta takaamalla hyvä saattohoito voidaan Etenen mukaan arvioida, paljonko Suomessa on potilaita, joiden kärsimystä ei tehokkaimmillakaan menetelmillä pystytä lievittämään. Sen jälkeen on aika määritellä tarkemmin, millaisia tilanteet ovat ja tarvitaanko eutanasialakia.

Saattohoidosta ilmestyi vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön suositus, mutta laadussa on yhä paikallisia eroja. Potilaan kuolintoive saattaa kertoa terveydenhuoltojärjestelmän puutteista.

Kuolevien potilaiden hoitoon osallistuvien lääkäreiden mukaan kipu on hallittavissa, jos kaikki nykymenetelmät ovat käytössä. Viimeisinä elinpäivinä voidaan turvautua esimerkiksi palliatiiviseen sedaatioon. Siinä kärsivä potilas nukutetaan uneen, jonka kestäessä hän yleensä kuolee.

Etene muistuttaa, ettei eutanasia ole pelkkä itsemääräämisoikeuskysymys. Eutanasialle on aina kriteerejä, joiden täyttymisen määrittelevät muut kuin kuolinpyynnön esittäjä. Se ei myöskään ole vain yksilönoikeuskysymys, vaan sen voi nähdä heijastuksena yhteiskunnan arvoista. Eihän kuolintoiveesta tulisi vanhuksille kunniallinen velvollisuus?

Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kolumbiassa ja Kanadassa eutanasia ja itsemurhassa avustaminen on sallittua. Eutanasiana toteutettujen kuolemien lainmukaisuus arvioidaan jälkikäteen lääkärien tekemien ilmoitusten perusteella.

Eutanasia jakaa mielipiteitä terveydenhuollon ammattilaisten joukossa. Liittojen kyselyjen mukaan valtaosa sairaanhoitajista kannattaa sitä, kun taas suurin osa lääkäreistä vastustaa.

Sairaanhoitajaliiton kyselyssä 64 prosenttia vastanneista kannatti lakiin kirjattavaa oikeutta eutanasiaan. Lähes puolet oli valmiita avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Kyselyyn vastasi noin 2 700 sairaanhoitajaa.

Yhdeksän kymmenestä katsoi, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Saattohoidon ohjeistus omalla työpaikalla oli suurelle osalle sairaanhoitajista epäselvä.

Tehyn eettinen toimikunta kirjoitti keväällä, että keskustelu saattohoidosta ja eutanasiasta jumiutuu herkästi joko–tai-asetelmiin, mikä on sääli. Arvokeskusteluun tarvitaan aikaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn marraskuussa. Aloite luovutettiin eduskunnalle alkuvuodesta.