Euroopan tuomioistuin: Lyhyt valmiustila tekee varallaolosta työaikaa

Belgialaisia palomiehiä koskeva varallaolotuomio vaikuttaa myös Suomeen. Ensihoitajien varallaoloa ei Tehyn asiantuntijan mukaan voi pitää vapaa-aikana vaan työaikana.

Kuvateksti
Euroopan tuomioistuin on tehnyt päätöksen koskien varallaoloa. Kuva: iStock

Euroopan tuomioistuin on antanut merkittäväksi tulkittavan päätöksen koskien työajan ja vapaa-ajan käsitteitä. Päätöksellä on vaikutusta esimerkiksi ensihoitotyössä käytettyyn varallaolon määrittelyyn. Näin arvioi Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman, jonka erityisalaa ovat työaikakysymykset.

EU:n tuomioistuimen päätös koskee palomiehiä, jotka työskentelivät Belgiassa, Nivellesin kaupungissa. Palomiehiltä velvoitettiin kahdeksan minuutin varallaolovalmius, eikä työnantaja pitänyt varallaoloa työaikana. Tuomioistuimen päätöksen mukaan se on työaikaa, koska työntekijä viettää ajan kotonaan siten, että hänen on vastattava työnantajansa hälytyksiin kahdeksassa minuutissa. Näin työnantaja rajoittaa erittäin huomattavasti työntekijän mahdollisuuksia harjoittaa muita toimintoja.

Wilskmanin mukaan tuomio tuo selkeyttä työajan ja lepoajan käsitteiden välille. Varallaoloksi kutsuttu aika ei voi olla lepoaikaa, jos se huomattavasti rajoittaa omiin henkilökohtaisiin tai sosiaalisiin kiinnostuksen kohteisiin keskittymistä. Tehyn asiantuntija soveltaa päätöstä Suomeen näin:

– Esimerkiksi ensihoitajien velvollisuus vastata 60 sekunnissa Virve-puhelimeen ja tavoittaa potilas 8–15 minuutissa ei ole vapaa-aikaa vaan sen on oltava työaikaa.

Työ- ja lepoajat ovat esillä nyt muutenkin. Tehy on tehnyt kantelun EU:oon sairaanhoitajien varallaolosta. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on esittänyt Euroopan komissiolle kysymyksen, onko suomalainen työaikalainsäädäntö ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin ja Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen kanssa. Vastausta odotetaan maaliskuun aikana. 

Lisätty 26.2. klo 13 Tehy on tehnyt kantelun EU:oon sairaanhoitajien varallaolosta.