Hallitus ei pysty kohdentamaan sairauspäivärahaleikkausta hyvätuloisiin – Tehyn juristi: "Iskee rajusti pitkällä sairauslomalla olevaan keskituloiseen"

Sairauspäivärahan leikkaus johtaa Tehyn laskelmien mukaan vääjäämättä siihen, että pieni- ja keskituloisten työntekijöiden etuustaso laskee siinä vaiheessa, kun työnantajan palkanmaksuvelvoite sairausloman ajalta päättyy.

Kuvateksti
Hallituksen esitys sairauspäivärahan leikkauksesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Asiasta on tarkoitus päättää syyskuussa.
Kuva: iStock

Noin 3 000 euroa kuussa tienaavan tehyläisen sairauspäiväraha laskisi nykyisestä noin 300 euroa kuussa, kun hän joutuu pitkälle sairauslomalle.

3 500 euroa tienaavan sairauspäiväraha pienenisi 390 euroa, ja 4000 euron kuukausiansioilla jo yli 410 euroa. 

Prosentteina leikkaus sairauspäivärahasta on noin 15–20. Laskelmat on tehty Tehyssä. 

”Jokainen voi tykönään miettiä, mitä satojen eurojen tiputus bruttona kuukausituloissa nykytilaan ja runsaan 1 700 euron tulotaso tarkoittaa perheen elatukseen, kun pakolliset menot on mitoitettu 3500 euron kuukausitulojen mukaan", sanoo Tehyn erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen.

Valtaosa tehyläisistä kuuluu pieni- ja keskituloisiin, sillä heidän kokonaisvuositulonsa ovat korkeintaan noin 40 000 euroa vuodessa. 

Hallituksen lakiesitys on lausuntokierroksella. 

Sairauspäiväraha lasketaan vuositulosta, johon vaikuttavat kiinteän kuukausipalkan lisäksi myös maksetut lisät.

Pitkälle sairauslomalle tehyläiset joutuvat esimerkiksi työtapaturman, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveyden ongelmien tai vakavan sairauden, kuten syövän, vuoksi. 

"Leikkaus on täysin kohtuuton ja epärealistinen, kun työntekijää ja hänen perhettään on kohdannut vaikea ja pitkittynyt sairaus."

Hallitus päätti leikata sairauspäivärahaa kehysriihessä huhtikuussa. Tuolloin hallitus ilmoitti, että leikkaus kohdistuu hyvätuloisiin. 

Hallitus ei pysty kohdentamaan leikkausta ylimpiin tuloluokkiin, koska hyvätuloiset asiantuntijat joutuvat työnsä luonteen vuoksi pitkille sairauslomille hyvin harvoin. 

"Pieni- ja keskituloisen työ on tyypillisesti sellaista, että työtapaturman riski on korkea tai tulee erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai työtä ei vain yksinkertaisesti voi tehdä sairaana."

Leikkauksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Leikkauksilla hallitus hakee 60 miljoonan euron nettosäästöjä. Tavoite on myös lisätä työllisyyttä 5 300 henkilöllä. 

"Hallitus luottaa siihen, että lääkärin työkyvyttömiksi määrittelemät ihmiset menevät töihin. Sairauspäivärahan leikkaaminen ei lisää työllisten määrää, mutta työnteko sairaana lisääntyy."

Sairauspäivärahan leikkaus vaikuttaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden talouteen, sillä se vähentää työnantajien työntekijän sairausloman ajalta Kelalta saamaa korvausta. 

"Hallitus heikentää kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta entisestään ja vieläpä tavalla, johon ne eivät edes itse voi vaikuttaa.”