Hallitus haluaa laajentaa paperittomien terveydenhuoltoa

Uusi laki takaisi paperittomille myös tiettyjä kiireettömiä terveyspalveluita. Välttämättömäksi hoidoksi voitaisiin katsoa esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut.

Kuva: Jaakko Martikainen

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla on tarkoitus selkeyttää paperittomien ihmisten terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. 

Paperittomilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka oleskelevat Suomessa ilman viisumia, oleskelulupaa tai muuta oikeutta saapua Suomeen. Suomessa on arviolta 3 000–6 000 paperitonta tai paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevaa.

Taustalla ovat ihmissoikeussopimukset. YK:n ihmisoikeussopimusten perusteella valtioilla on velvollisuus turvata oikeus terveyteen yhtäläisesti kaikille alueellaan oleville henkilöille. Sopimusten valvojat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei Suomen nykyinen lainsäädäntö riittävällä tavalla takaa tätä oikeutta. 

Hallituksen lakiesityksen mukaan paperittomilla aikuisilla olisi oikeus saada kiireellisen hoidon lisäksi tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja. Näiden tarpeen ja palvelujen välttämättömyyden arvioisi terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Välttämättömäksi hoidoksi voitaisiin katsoa esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen liittyvät palvelut, tietyt pitkäaikaissairauksien hoitoon liittyvät palvelut sekä tietyt tartuntatautien takia tarvittavat terveystarkastukset, rokotukset ja hoito. 

Alaikäisillä olisi oikeus saada terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niillä alaikäisillä, joilla on Suomessa kotikunta.

Hoitoa saavat vastaisivat ensisijaisesti itse kaikista hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Toissijaisesti valtio korvaisi kustannukset asiakasmaksun ylittävältä osalta hyvinvointialueille.

Esitys ei koskisi Suomessa lyhytaikaisesti oleskelevia henkilöitä eikä henkilöitä, jotka matkustavat Suomeen yksinomaisena tarkoituksena käyttää täällä terveyspalveluja.

Tällä hetkellä paperittomat ovat oikeutettuja kiireettömään hoitoon. Monet kunnat ovat kuitenkin jo tehneet päätöksiä myös ei-kiireettömän hoidon antamisesta.