Hallitus kikkailee mitoituksella

Laskutavan väljennys tarkoittaa käytännössä hoitajamitoituksen pienentämistä.

Kuvateksti
Vanhuspalveluihin kohdistuvista säästötoimista pitää luopua kokonaan, toteaa Tehy. Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva

Tehy vaatii maan hallitusta luopumaan vanhuspalveluihin kohdistuvista säästötoimista kokonaan. Järjestön mukaan lyhytnäköinen tinkiminen hoitohenkilöstöstä ja sen osaamisesta ei johda säästöihin vaan aiheuttaa pitkällä tähtäimellä lisäkustannuksia esimerkiksi sairaalapäivinä erikoissairaanhoidossa.

– Sivistysvaltion pitää pystyä huolehtimaan heikoimmistaan verovaroin. Perustuslain mukaan kaikilla on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vaikka hallitus on päättänyt perääntyä vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisen mitoituksen alarajan laskemisesta 0,4:ään, samaan aikaan vanhuspalveluista haetaan edelleen 70 miljoonan euron säästöjä.

Hallitus kaavailee väljentävänsä mitoitukseen laskettavan hoitohenkilöstön kriteerejä niin, että mukaan laskettaisiin nykyistä joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta. Tämä voisi tarkoittaa taideterapeutteja, viriketoiminnan ohjaajia ja mahdollisesti jopa vapaaehtoistyöntekijöitä.

Tehyn mukaan mitoitukseen voidaan laskea vain välitöntä hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät koulutetut ammattihenkilöt sekä osa hoiva-avustajien työpanoksesta, kun se kohdistuu suoraan asiakastyöhön, kuten avustamiseen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa tai wc-käynneissä.

– Laskentatavan väljentäminen merkitsee todellisuudessa hoitajamitoituksen laskemista nykyisestä.

Tehy pitää hyvänä yhtenäisten menetelmien ja hoitoisuusmittareiden käyttöä palvelutarpeen arvioinnissa. Myönteistä laatusuosituksen uudistamisessa on myös se, että samat suositukset koskevat jatkossa yhtälailla julkista ja yksityistä sektoria.