Hallitus valmistelee pakkotyölakia – Avi ei ole saanut yksilöityjä ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta

Hallituspuolueet eivät ole yksimielisesti lain takana.

Kuvateksti
Tehyläiset osoittavat mieltään Tampereella.
Kuva: Tomi Aho

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa potilasturvallisuuslaiksi ei Tehyn ja SuPerin mukaan ole yksilöity, missä sairaanhoitopiireissä ja missä yksiköissä tai miten potilaiden henki ja terveys on väitetysti vaarantunut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén on Helsingin Sanomissa painottanut aluehallintoviraston roolia. Myös sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskela on Ylen haastattelussa vedonnut aluehallintoviraston saamaan tietoon. 

Etelä-Suomen avi päivittää tilannekuvaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa päivittäin.

"Yksilöityjä ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta Hus ei ole aviin toimittanut", sanoo aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri.

Tehyn ja SuPerin mukaan lakia valmistellaan työnantajien antamien puutteellisten ja virheellisten tietojen perusteella. Liittojen mukaan työnantajat ja hallitus pyrkivät murtamaan laillisen lakon. 

Suojelutyötä annetaan paikallisten neuvottelujen perusteella. Ongelmat johtuvat liittojen mukaan työnantajan huonosta valmistautumisesta työtaisteluun.

Potilasturvallisuuslaki mahdollistaisi sen, että työnantaja voisi uhkasakon nojalla pakottaa työntekijän suojelutyöhön. 

Hallituspuolueet eivät ole yksimielisesti lain takana.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ilmoitti, että Vasemmistoliitto ei ole valmis viemään "pakkotyölakia" eteenpäin.
 

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi Ylelle, ettei ole "innostunut" laista.

Myös Vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela suhtautuu lakiin varauksellisesti. 

Tehy on selvittänyt työnantajien julkisuudessa esittämiä väitteitä ja korjannut niitä. Myös työntekijät ovat some-tileillään korjanneet vääriä väitteitä. 

Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen sanoi A-studiossa 4. huhtikuuta, että dialyysihoitoja on jäänyt piirin alueella antamatta. 

Tehyn selvityksen mukaan dialyysihoidot on annettu. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Raija Ruoranen antoi Aamulehdelle väärää tietoa tehohoidon suojelutyöstä.

Tehy selvitti suojelutyön määrät, Ruoranen korjasi virheensä ja Aamulehti oikaisi juttunsa

Työnantajat ovat julkisuudessa hämärtäneet myös hätätyön ja suojelutyön eroa.

Työnantaja voi kutsua hätätyöhön, kun tapahtuu jotain ennalta-arvaamatonta, kuten luonnonkatastrofi tai suuronnettomuus.

Ennalta tiedossa oleva työtaistelu ei mahdollista hätätyötä. 

"Sairaaloiden johto on nähtävästi valinnut viestintälinjan, jossa se virheelliseen tietoon perustuen ja pelottelemalla pyrkii murtamaan lakkoa ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen hoitajien laillisesta lakosta. Tai sitten johtajat eivät tiedä, mitä heidän johtamissaan sairaaloissa tapahtuu. Kumpikin vaihtoehto on yhtä huono", sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Liite: Esimerkkejä työnantajien antamista virheellisistä tiedoista mediassa koskien suojelutyötä

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
31.3.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
7.4.2021
Työelämä
Julkaisupäivämäärä
12.5.2022