Hammaslääkäriasemille syntynyt uusi työehtosopimus – tasa-arvoerä korottaa palkkoja

Tehyn hallitus on hyväksynyt Tehyn ja Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n välisen työehtosopimuksen.

Kuvateksti
Tasa-arvoerä korottaa suuhygienistien ja hammashoitajien palkkoja yksityisillä hammaslääkäriasemilla.
Kuva: Annika Rauhala

Uudessa työehtosopimuksessa on sovittu yleiskorotuksesta sekä tasa-arvoerästä. 

Työehtosopimus on kaksivuotinen. Se on määritelty alkaneeksi 1.4.2022 ja päättyy 31.3.2024.

Sopimuksessa on sovittu vain ensimmäisen vuoden palkankorotuksista. Toisen vuoden palkankorotuksista sovitaan myöhemmin erikseen.

Sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023, jos toisen vuoden palkankorotuksista ei päästä sopimukseen.

Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 2,5 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi sovittiin tasa-arvoerän maksamisesta. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 1,2 prosentin tasa-arvoerällä. 

Myös vuosilomamääräykseen tuli parannus. 

Kun työsuhde on jatkunut saman työnantajan palveluksessa viimeisen 10 vuoden aikana vähintään 8 vuotta, työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa kolme arkipäivää kutakin lomanmääräytymisvuoden kuukautta kohti.

Tehyn juristi Niina Poijärvi pitää neuvotteluratkaisua hyvänä.

"Erityisen tyytyväinen olen siihen, että saimme sovittua tasa-arvoerästä sekä vuosilomien pidentämisestä Tehyn pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti." 

Poijärvi kiittää Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen neuvottelijoita sujuvasta yhteistyöstä.

Uuteen työehtosopimukseen sisältyy myös perhevapaauudistuksen mukainen sukupuolineutraali perhevapaamääräys.

Määräys takaa kaikille lapsen huoltajille sukupuolesta riippumatta yhtä pitkän oikeuden palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Synnyttävän vanhemman palkalliset perhevapaapäivät eivät vähene. Myös ei-synnyttävä vanhempi saa oikeuden palkalliseen vanhempainvapaaseen

Sopimuksessa sovittiin myös luottamusmieskorvauksen korotuksesta, koeajan pidennyksestä kuuteen kuukauteen, arkipyhälyhennyksen arvosta ja sairauslomamääräysten muutoksista.