Hätätyön turhasta teettämisestä rangaistavaa – työaikalaki muuttuu

Hätätyön edellytysten pitää täyttyä, jotta työnantaja voi sitä teettää.

Kuvateksti
Hätätyötä voi teettää ennalta-arvaamattomassa tilanteessa, jossa henki, terveys, ympäristö tai omaisuus ovat välittömässä vaarassa.
Kuva: Annika Rauhala

Työnantaja voidaan ensi vuoden alusta tuomita työaikarikkomuksesta sakkoon, jos hätätyöltä puuttuu lainmukainen peruste.

Rangaistavuus poistui työaikalain uudistuksessa 2020. Nyt se on palautettu lakiin muun muassa Tehyn vaatimuksesta. 

Hätätyötä voi teettää ennalta-arvaamattomassa tilanteessa, jossa henki, terveys, ympäristö tai omaisuus ovat välittömässä vaarassa.

Hätätyö mahdollistaa poikkeamisen muun muassa ylityömääräyksistä ja lepoajoista.

Hätätyötä ei myöskään saa teettää enempää kuin on välttämätöntä. 

"Työpaikoilla on ollut tilanteita, joissa työnantaja on määrännyt työntekijät hätätyöhön liian kevyin perustein. Perusteeksi ei riitä, että sijaista ei saada", Tehyn juristi Juho Kasanen sanoo. 

Rangaistavuuden palauttaminen lakiin nostaa työnantajan kynnystä määritellä työtä hätätyöksi perusteetta. 

Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä aviin.

Ilmoitukseen lisätään työntekijöiden edustajan lausunto. Ilmoituksen perusteella avi jälkikäteen päättää, täyttyivätkö hätätyön perusteet.