Hoitaja saamassa 20 000 euron korvauksen laittomasta irtisanomisesta – ”Lähihoitajan mahdollisuus kyseenalaistaa lääkärin lääkemääräys on rajallinen”

Lähihoitaja irtisanottiin tamperelaisesta palvelukodista lääkevirheen takia. Hovioikeus katsoi, että virheen lähde oli lääkäri ja hoitajan irtisanominen perusteetonta.

Kuvateksti
Virheellinen määrä lääkettä oli jaettu dosettiin ja annettu potilaalle riippumatta irtisanotun lähihoitajan tekemisistä.
Kuva: Pasi Leino

Tamperelaisen palvelukodin asukas kaatui saatuaan liikaa rauhoittavaa lääkettä. Liian suuren annoksen oli määrännyt keikkalääkäri, mutta tapahtuman johdosta irtisanottiin lähihoitaja, joka oli vienyt käsin kirjoitetut antamisajat koneella olevaan lääkelistaan.

Hovioikeus katsoi, että irtisanominen oli perusteeton ja määräsi kaupungin maksamaan lähihoitajalle lähes 20 000 euron korvaukset korkoineen ja oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus oli aiemmin päättänyt asian toisin eli Tampereen kaupungin hyväksi.

Lähihoitajan tapausta hoiti oikeudessa Tehyn oikeuspalvelu.

Laittomasti irtisanottu lähihoitaja oli pieleen menneen ketjun viimeinen osa. Tapaus sattui syksyllä 2018.

Keikkalääkäri oli uusinut asukkaan reseptin väärällä annostuksella. Asukas oli ennen saanut rauhoittavaa isomman määrän, mutta lääkitystä oli viime kuukausina purettu. Lääkärin virheeseen vaikutti, että potilastietojärjestelmä tarjosi automaattisesti aiempaa annostusta.

Selvää on, että lääkehoidosta ja sen oikeellisuudesta vastaa ensisijaisesti lääkäri, mutta koska lääkäri oli keikkalääkäri, kaupungilla ei ollut häneen työnantajan valtaa.

Yksikön sairaanhoitaja tulosti uuden lääkelistan kiinnittämättä huomiota muuttuneeseen annostukseen tai siihen, että listasta puuttui lääkkeen antamiskellonajat. Lähihoitaja 1 jakoi lääkkeet dosettiin ja merkitsi lääkelistaan käsin annosajat. Lähihoitaja 2 tuplatarkasti dosetit huomaamatta tuhtia annostusta.

Sittemmin irtisanottu lähihoitaja 3 vei käsintehdyt kellonaikamerkinnät koneelle lääkelistaan ja tulosti lääkelistan uudelleen. Hänet työnantaja irtisanoi varoitusta antamatta. Sairaanhoitaja ja lähihoitaja 1 saivat suulliset huomautukset. Lähihoitaja 2 ei saanut rangaistusta.

Hovioikeus katsoo, että lähihoitajan mahdollisuudet arvioida ja kyseenalaistaa lääkärin tekemiä lääkemääräyksiä ovat varsin rajalliset. Toisaalta lähihoitaja 3 oli vanhuksen omahoitaja ja hän oli parhaassa asemassa virheen huomaamisessa. Hovioikeus katsoi, että lähihoitajan toimintaa voi pitää huolimattomana, muttei potkuihin oikeuttavana.

Aluehallintovirastokin on tutkinut tapauksen, ja se ei havainnut lähihoitajan menettelyssä moitittavaa – virhelähde on muualla.

Irtisanomishetkellä kaupungin edustajat olivat olleet väärässä käsityksessä lähihoitajan osuudesta asiaan. He luulivat, että tämä oli muuttanut lääkeannostusta ja käyttänyt lääkärin tunnuksia.

Päätös ei ole lainvoimainen eli siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Lue lisää:

Virhettä seurasi pitkä piina - Tue hoitovirheen tehnyttä

Taysissa on huomattu: Virheen tehnyt kaipaa tukea - ei syyllistämistä tai kyttäämistä