Hoitajat eivät pysty vaikuttamaan muutoksiin

Suurin osa lähihoitajista ei usko jaksavansa eläkeikään asti.

Kuvateksti
Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla toimivat työntekijät kokevat, ettei heillä ole sanan sijaa muutoksiin. Kuva iStock.

Työterveyslaitoksen tekemä Kunta10-tutkimus kertoo hyvää ja huonoa viime vuodesta.

Ensin hyvät uutiset.  Työntekijät kokevat johtamisen entistä oikeudenmukaisemmaksi. Asteikolla 0–5 työntekijät arvioivat esimieheltä saamansa tuen 3,69 arvoiseksi, kun se kaksi vuotta aikaisemmin oli 3,59. Tämä on tärkeää, koska tutkimusten mukaan oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen on yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

– Johtamiseen on kiinnitetty kunnissa yhä suurempaa huomiota. Esimiehiä on koulutettu ja tämä näkyy tuloksissa, kertoo tutkimuksen johtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta.

Johtamista vaikeuttavat jatkuvat muutokset, kuten valmistelussa oleva maakunta- ja sote-uudistus sekä työmäärän kasvu. Jopa 39 prosenttia vastaajista kokee työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Kohtuuttomista työmääristä raportoivat etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuspuolella työskentelevät. Tämä on huono uutinen.

Sitten vielä huonommat uutiset.  Työmäärä ja muutokset ovat lisääntyneet ja jopa 43 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Samalla kunta-alan eläköityminen tulee tarvitsemaan uusia ratkaisuja.

Vaikka kaikista vastanneista 75 prosenttia uskoo jatkavansa työssä eläkeikään, ammattien väliset erot ovat suuria.  Vain 61 prosenttia lähihoitajista ja 66 prosenttia kodinhoitajista arvelee jatkavansa eläkeikään saakka.

Kunta10-tutkimukseen vastasi ennätysjoukko kuntatyöntekijöitä, yli 65 000. Vastausprosentti oli 72 prosenttia.

Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit ovat osallistuneet 8–9 kertaa.