Hoitajia hikoiluttaa – työnantajan pitää minimoida helteen haitat

Työnantajan pitää huolehtia, ettei työpaikan lämpötilasta ole vaaraa työntekijälle.

Kuvateksti
Helteen aiheuttaman vaaran arvioinnissa pitää ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tekijät, kuten ikä, raskaus ja pitkäaikaissairaudet. Kuva: iStock

Pitkään jatkunut helle koettelee asiakkaiden ja potilaiden lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

Vaikka lämpöoloille ei ole säädetty raja-arvoja, työnantajalla on asiassa vastuu. Työsuojeluhallinto muistuttaa, että työnantajan on minimoitava työilman lämpötilasta, kosteudesta ja liikkeestä sekä lämpöä tai kylmää säteilevistä pinnoista aiheutuvat haitat työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Mikäli työpaikalla ei ole kartoitettu lämpötilan nousuun liittyviä haittoja vaarojen arvioinnin yhteydessä tai työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, kokemistaan haitoista pitää ilmoittaa työnantajalle, korostaa Tehyn lakimies Tero Peltonen. Asiaa voi lähteä selvittämään työpaikan työsuojeluvaltuutetun ja esimiehen kanssa.

– Työnantajan ja työntekijöiden olisi hyvä miettiä yhdessä, miten haittatekijät saadaan minimoitua.

Vaarojen arvioinnissa pitää ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tekijät, kuten ikä, raskaus ja pitkäaikaissairaudet.

Helteellä työskenneltäessä lämpörasitusta voi vähentää valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä. Taukoja täytyy pitää tavallista useammin.