Hoitoalojen kuormitus yhä kasvanut

Sosiaali- ja terveysalat sekä varhaiskasvatus koetaan raskaina.

Kuvateksti
Kunta-alan työntekijöitä kuormittavat esimerkiksi jatkuvat ja pitkittyneet muutokset. Kuva: iStock

Kunta-alalla joka toinen terveysalalla työskentelevistä naisista pitää työtään fyysisesti raskaana. Henkisesti työ oli raskainta julkisen sektorin aloista sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa ja sivistyksen alalla.  Näillä aloilla noin kaksi kolmesta ilmoitti kokevansa näin.

Tuoreen, Kevan tekemän julkisen sektorin työoloja kuvaavan selvityksen mukaan kielteinen käänne on tapahtunut vuoden 2012 jälkeen, mistä lähtien henkinen kuormitus on selvästi kasvanut kunta-alalla.

– Syitä tähän ovat muun muassa jatkuvat ja pitkittyneet muutokset, liian suuri työmäärä, haastavat vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa sekä riittävän palautteen ja arvostuksen puuttuminen, sanoo Tehyn työoloasiantuntija Anna Kukka.

Kyselyn mukaan etenkin terveysalalla työntekijät kokevat henkilöstön määrän riittämättömäksi. Näin vastasi peräti 57 prosenttia henkilöstöstä, kun vuonna 2016 samaa mieltä oli 48 prosenttia vastaajista. Erot eri alojen kesken ovat suuret, sillä esimerkiksi kunnan sivistysalalla näin koki vain joka neljäs.

Kuntasektorilla kohdataan myös keskimääräistä enemmän väkivallan uhkaa ja epäasiallista kohtelua. Väkivallasta tai sen uhkasta kertoi 58 prosenttia sosiaalialan ja 47 prosenttia terveysalan työntekijöistä. Työkaverin tai esimiehen kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutumisesta ilmoitti joka kolmas terveysalalla, lähes joka kolmas varhaiskasvatuksessa ja joka neljäs sosiaalialalla.

Keva seuraa työoloja ja työhyvinvointia julkisen alalla yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän ja valtiovarainministeriön asiantuntijoiden kanssa. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 3 070 julkisen alan palkansaajaa keväällä ja kesällä 2018.