Homeisen Kätilöopiston irtaimistosta oireita työntekijöille – puhdistusta ei ole dokumentoitu

Hus on siirrättänyt Kätilöopiston irtaimistoa muihin sairaaloihinsa, joissa se on sairastuttanut työntekijöitä.

Kuvateksti
Helsingissä sijaitseva Kätilöopisto suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi lokakuussa 2017. Kuva: Jaakko Martikainen

Kätilöopistolta peräisin oleva irtaimisto on aiheuttanut sisäilmasta herkistyneille työntekijöille iho- ja hengitystieoireita Husin muissa sairaaloissa. Osa irtaimistosta on hävitetty, mutta osa on puhdistuksen jälkeen otettu käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin muissa yksiköissä.

Johtava ylihoitaja Kirsi Heino vahvistaa, että jotkut työntekijät pitävät oireidensa syynä Kätilöopiston irtaimistoa.

Heinon mukaan suurin osa Kätilöopiston irtaimistosta hävitettiin. "Vähäisessä määrin" siirrettiin lääkintälaitteita, tietokoneita ja huonekaluja, jotka voitiin puhdistaa. 

– Siirrettäväksi otettiin tavaroita, joilla oli tarvetta jatkossa ja joiden arvo ylitti puhdistuskustannukset.

Tehy-lehden haastatteleman työntekijän mukaan Kätilöopistolta on arvokkaiden lääkintälaitteiden lisäksi siirretty muihin kiinteistöihin myös vähäarvoisempaa irtaimistoa, kuten kahvinkeittimiä ja rintapumppuja sekä neuvottelutilojen huonekaluja. Työntekijä itse sai irtaimistosta ja kuljetuslaatikoista niin pahat oireet, että joutui hakeutumaan lääkäriin.

Hus on silminnäkijän mukaan omien ohjeidensa vastaisesti siirrättänyt Kätilöopistosta puhdistamatonta irtaimistoa, ja puhdistus on tehty vasta paikan päällä. 

Heinon mukaan Hus ei ole dokumentoinut puhdistusta tai listannut siirrettyä irtaimistoa. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti puhdistuksesta tulisi laatia kirjallinen raportti. Raportin puuttuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että irtaimiston alkuperää on myöhemmin mahdoton selvittää.

 Lähdemme siitä, että kun laitteet on puhdistettu ohjeiden mukaisesti, ne ovat siten turvallisia käyttää.

Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan herkistyneiden tai ammattitautiin sairastuneiden huoneisiin ei pidä viedä irtaimistoa, joka on peräisin homevauriokohteesta. Heidän oireensa voivat palata irtaimiston mukana kulkeutuvien altisteiden mukana.  

Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus toteaa, että mitään homekiinteistössä ollutta tavaraa ei voi puhdistaa niin, ettei se ikinä aiheuttaisi oireita kenellekään. Homeista jää jäämiä, jotka altistuneen immuunipuolustus tunnistaa, ja hän saa oireita.

– Homekiinteistöstä peräisin oleva irtaimisto voi sairaalassa aiheuttaa oireita myös potilaille, jotka ovat herkistyneet huonolle sisäilmalle.

Putus vertaa sisäilmasta sairastumista pähkinäallergiaan, jossa pienikin määrä voi aiheuttaa oireita.

– Altistunut henkilö voi saada oireita jo jäämistä, sillä hänen immuunipuolustusjärjestelmänsä reagoi herkemmin kuin terveen ihmisen.

Putuksen mielestä mitään vähäarvoista tavaraa ei kannata ryhtyä puhdistamaan, koska puhdistus tulee kalliimmaksi kuin uuden ostaminen. 

– Ainoastaan lääkintälaitteita on sairaaloiden käytännössä järkevää puhdistaa.

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä toteaa, että irtaimiston siirtäminen homekiinteistöstä puhtaaseen tilaan on yleistä.

– Pahimmassa tapauksessa sisäilmasta sairastunut ei pysty enää työskentelemään tilassa, johon irtaimistoa on siirretty.