Huumekuolemien taustalla lääkkeiden väärinkäyttöä

Sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ei ole turvallinen huumeen käyttäjän käsissä.

Kuvateksti
Lisääntynyt lääkkeiden käyttö ja niiden määrääminen ovat yhteydessä huumeiden käyttäjien kuolemiin. Kuva: Jaakko Martikainen

Erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla huumeiden ongelmakäyttäjillä on reseptilääkeostoksia, jotka johtavat huumekuolemaan. Tämä käy ilmi Sanna Röngän huumekuolemia käsittelevässä väitöstutkimuksessa.

Matala koulutus, työttömyys, työkyvyttömyyseläke, avioero ja asuminen laitoksessa tai yksin ovat Röngän tutkimuksen mukaan yhteydessä huumekuolleisuuteen.

 Vaikka nämä eivät yksittäisinä tekijöinä ole merkki huono-osaisuudesta, kokonaisuudessa huumekuolleisuus on vahvasti yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen.

Kadulla myytävien lääkkeiden lisäksi myös lääkärien määräämät lääkkeet aiheuttavat huumeiden käyttäjien kuolemia. Sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ei ole turvallinen huumeiden käyttäjien käsissä.

– Menehtyneet huumeiden käyttäjät ovat olleet aika kattavasti lääkkeellisen hoidon piirissä. Koska seurauksena on silti ollut huumekuolema, voidaan kysyä, ovatko käyttäjät saaneet oikeanlaista hoitoa.

Koska huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa nuorella iällä, olisi tärkeää tarjota apua jo varhain nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon sekä turvata opintopolku toisen asteen koulutukseen.

Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolemansyy.

– Olisi myös varmistettava, että paikkoja huumehoitoon on riittävästi, kynnys hoitoon pääsyyn on matala ja hoitopolku selkeä.

Rönkä käytti tutkimuksensa aineistona rekisteriaineistoja, ikääntyneiden huumeiden käyttäjien haastatteluaineistoa ja internetin keskustelufoorumin keskusteluketjuja, joita on analysoitu kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin.

Valtiotieteiden maisteri Sanna Rönkä väittelee 12.1. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa: Monimenetelmäinen tutkimus lääkkeellistymisen, sosiaalisen huono-osaisuuden ja huumeiden käyttökontekstien näkökulmasta.