Ilmansaasteet lyhentävät elinikää

Suomen ilma on Euroopan parhaimpia, mutta silti ihmiset sairastuvat.

Kuvateksti
Ajoneuvojen kehitys on vähentänyt pakokaasupäästöjä merkittävästi. Katupölyn aiheuttamat haitat eivät ole vähentyneet.

Ilmansaasteet lisäävät sairauksia ja lyhentävät suomalaisten elinikää keskimäärin viidellä kuukaudella. Haitat korostuvat ihmisillä, joilla on erityisesti hengityselin- ja sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia.  Tiedot käyvät ilmi uudesta Ilmansaasteiden terveysvaikutukset -raportista.

Ulkoilman laatua pitää parantaa entisestään ja rajoittaa saasteiden kulkeutumista sisäilmaan.

Kielteiset terveysvaikutukset ovat peräisin haitallisia aineita sisältävistä hiukkasista tai typen oksideista. Hiukkaset kulkeutuvat hengitysteihin ja aiheuttavat muun muassa muutoksia keuhkoissa. Lisäksi hiukkaset siirtyvät osittain verenkiertoon ja edelleen kehon muihin osiin, kuten sydänlihakseen ja aivoihin.

Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain Suomessa noin 1 600 ennenaikaista kuolemantapausta. Sairaudet lisäävät merkittävästi myös väestön keskimääräistä tautitaakkaa.

Puolet Suomen pienhiukkaspitoisuuksista on ulkomailta tulevia kaukokulkeumia ja puolet aiheutuu kotimaisista päästölähteistä.

Raportissa esitellään Ilmansaasteiden terveysvaikutukset (ISTE) -hankeen päätulokset. Hankkeen ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteutuksesta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ilmansaasteiden terveysvaikutukset

Kuva Annika Rauhala