Ilokaasua käyttäneille kätilöille varoitus

Valvira ei rajoita kätilöiden ammatinharjoittamisoikeutta.

Kuvateksti
Kätilöopiston sairaala on Suomen suurin synnytyssairaala. Kuva Teemu Salonen/Lehtikuva.

Kätilöopiston sairaalassa ilokaasua työaikana käyttäneet kätilöt ovat saaneet kirjallisen varoituksen Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnalta.

Kätilöt ovat työnantajan arvion mukaan kuitenkin suoriutuneet muilta osin työstään moitteettomasti ja ammattitaitoisesti, joten Valvira ei rajoita heidän ammattioikeuksiaan.

Valvira toteaa, että käyttö on ollut vakavasti epäasianmukaista ja vaarantanut potilasturvallisuutta. Ilokaasun käyttö vaikuttaa kykyyn työskennellä asianmukaisesti, vaikka henkilö ei tuntisi itseään päihtyneeksi.

Neljä kätilöä käytti ilokaasua työaikana väärin Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä viime tammikuussa. Heidät irtisanottiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa sairaalassa syntyy vuosittain noin 8 000 vauvaa.

14.11. klo 15.32 Lisätty tieto irtisanomisesta.

15.11. klo 8.00 Korjattu tieto synnytysten määrästä.