Järjestöt: Päivähoidon mitoitusta kiristettävä

Seuraavan hallituksen on korjattava varhaiskasvatuslain puutteet, järjestöt vaativat.

Kuvateksti
Tehyläiset lastenhoitajat vastustivat varhaiskasvatuslain muutoksia huhtikuussa viime vuonna. Kuva: Jaakko Martikainen

Varhaiskasvatuslaista on poistettava pykälä, joka tekee mahdolliseksi henkilöstömitoituksesta poikkeamisen. Tätä ajavat lastenhoitajia edustavat järjestöt. Samoihin vaatimuksiin kuuluu, että pienimpien lasten päiväkotiryhmissä kaksi kasvattajaa kolmesta pitää olla lastenhoitajia. Kaikille yli 3-vuotiaille lapsille pitää saada suhdeluvuksi seitsemän lasta yhtä aikuista kasvattajaa kohden. Lisäksi henkilökunnalle täytyy säätää velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

Tehy, SLaL, STTK, Jyty ja SuPer ovat valmistelleet yhteistyössä muutokset, jotka ne haluavat seuraavan hallituksen tekevän varhaiskasvatuslakiin. 

Uudistettu varhaiskasvatuslaki tuli voimaan syksyllä 2018.

Lastenhoitajia edustavien järjestöjen mielestä uudistus ei ratkaissut päiväkotien toiminnan suurinta ongelmaa eli aikuisten riittävää määrää suhteessa lapsiin koko päiväkotipäivän ajan. Vajetta syntyy yllättäen, kun joku sairastuu. Vajetta on myös silloin, kun varhaiskasvatuksen opettaja on poissa ryhmästä toimintaa suunnittelemassa tai kehittämässä. 

Ongelmaa suhdelukuun aiheuttaa myös osapäiväisyys, koska osapäiväisillä lapsia koskee lain mukaan eri suhdeluku kuin kokopäiväisiä. Järjestöjen mukaan eri suhdeluvut asettavat lapset eriarvoiseen asemaan ja vaikeuttavat ryhmien muodostamista. Kaikissa yli 3-vuotiaiden ryhmissä tulisi järjestöjen mielestä olla sama suhdeluku, joka ennen uudistusta oli seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. 

Uutena pykälänä lakiin järjestöt esittävät henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta, jos esimerkiksi hoitajamitoitus ei ole kunnossa. Ilmoitusvelvollisuus varmistaisi varhaiskasvatuksen laadun ja takaisi turvan epäkohdista ilmoittavalle työntekijälle.

28.3. klo 10.30 Ensimmäistä kappaletta muokattu.