Järjestötutkimus: Sairaanhoitajat kokevat Tehyn omakseen

Neljä sairaanhoitajaa viidestä kokee tarvitsevansa sekä Tehyn että yhteistyöjäsenjärjestön jäsenyyttä.

Kuvateksti
Jäsentutkimus valottaa muun muassa sairaanhoitajien näkemyksiä. Kuva iStock

Tehyn jäsenet kokevat järjestön omakseen, selviää Tehyn alkukesästä TNS Gallupilla teettämästä jäsentutkimuksesta. Sen vastausten perusteella kaksi kolmesta tehyläisestä kokee tarvitsevansa sekä Tehyn että yhteistyöjäsenjärjestön jäsenyyttä.

Tämä korostuu niillä tehyläisillä, jotka ovat myös Suomen sairaanhoitajaliiton jäseniä. Heistä neljä viidestä kokee tarvitsevansa molempia.

– Tehyläiset ovat tyytyväisiä järjestönsä edunvalvontaan ja osa pitää ammatillisia jäsenjärjestöjä erittäin tärkeinä, summaa Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen.

Heikkinen muistuttaa yhteistyön pitkästä perinteestä, joka lähtee siitä, että Tehyn ammatilliset jäsenjärjestöt ovat perustaneet Tehyn. Sairaanhoitajaliitto on yksi perustajista. Järjestöt ovat Tehyn jäseniä, ja Tehy rahoittaa niiden toimintaa yhteisesti sovitulla tavalla.

Tehy ja ammatilliset järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä valtakunnallisesti, ja monet tehyläiset toimivat aktiivisesti myös näissä ammatillisissa järjestöissä.

Tehyssä on kaikkiaan kahdeksan yhteistyöjäsenjärjestöä.

Tutkimuksen on tehnyt TSN Gallup postikyselynä Tehyn jäsenille maalis-toukokuussa 2016. Otanta oli 3 000 ja vastausprosentti 28. Vastaava laaja järjestötutkimus on toteutettu vuodesta 1999 alkaen neljän vuoden välein Tehyn toiminnan suunnittelun tueksi.