Jätevesi paljastaa huumeet

Jätevettä tutkimalla selviää puolueettomasti, luotettavasti ja nopeasti, miten Suomessa käytetään huumeita.

Kuvateksti
THL:n jätevesitutkimuksessa on noin 45 prosenttia Suomen väestöstä. Kuva: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Muuntohuumeiden käyttö näkyy jätevedessä, vaikka niiden osuus kokonaiskäytöstä on pienempi kuin yleisimpien huumeiden. Viime vuonna julkaistusta kansallisesta jätevesitutkimuksesta käy ilmi, että amfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin käyttö on Suomessa kasvanut.

Jätevedestä selviää esimerkiksi se, minä viikonpäivinä huumeita käytetään. Huumeiden käyttö näkyy jätevedessä aineenvaihduntatuotteina.

Ensimmäisen kerran jätevettä käytettiin kokaiinin käytön selvittämiseen Italiassa kymmenen vuotta sitten.

Eri huumausaineiden käyttö painottuu eteläisen Suomen kaupunkeihin. Yksittäisten huumausaineiden käytössä on alueellisia eroja: amfetamiinia ja ekstaasia käytetään koko maassa, mutta kokaiinia pääkaupunkiseudulla. Heroiinia käytetään Suomessa vähän.

Huumausainetilanteen muutokset näkyvät jätevedessä nopeasti. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana metamfetamiini syrjäytti aiemman valtahuumeen amfetamiinin, mikä näkyi Helsingin Viikinmäen jäteveden pitkäaikaisseurannassa. Tulosten perusteella voi päätellä, että Suomi muistuttaa huumausaineiden käytössä enemmän itäeurooppalaisia kaupunkeja.

Tieto ajantasaisesta huumetilanteesta helpottaa poliittisen päätöksenteon lisäksi päihdehaittojen hoitamista ja ehkäisyä. Kuvaa voidaan täydentää muulla rekisteri- ja tutkimustiedolla, jolloin voidaan arvioida huumekaupan rahallista arvoa ja huumausainetakavarikkoja suhteessa todelliseen käyttöön.

Duodecim