Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon kasvoivat entisestään loppuvuodesta 2021

Koronaepidemia ja hoitajapula hidastavat yhä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä.

Kuvateksti
Pandemia on tuonut uusia jonoja.
Kuva: iStock

Lähes 160 000 potilasta odotti pääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloiden kiireettömään erikoissairaanhoitoon joulukuun 2021 lopussa. Koronaepidemian vaikutus näkyy eniten juuri kiireetöntä sairaalahoitoa odottavien kokonaismäärässä.

Joulukuun 2021 lopussa sairaalahoitoon pääsyä odotti reilut 17 000 potilasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020.

”Kiireetöntä sairaalahoitoa odottavien kokonaismäärä kasvaa edelleen, sillä koronaepidemia hidastaa yhä hoitoon pääsyä. Odottavien määrä kasvaa, koska uusia potilaita tulee koko ajan lisää ja kaikki potilaat tulee hoitaa heidän hoidon tarpeensa kiireellisyys huomioiden”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

Samalla muun muassa koronaepidemiasta johtuva henkilökuntapula hidasti vuonna 2021 hoitovelan purkamista.

Hoitoa odottaneista 6,8 prosenttia eli noin 10 800 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Heitä oli vuoden 2021 lopussa noin 1 200 enemmän kuin elokuun 2021 lopussa. Vuoden takaiseen eli joulukuun lopun 2020 tilanteeseen verrattuna yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kasvanut noin 3 200 henkilöllä.

”Myönteistä on kuitenkin se, että yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrät ovat vähentyneet lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa verrattuna elokuun lopun 2021 tilanteeseen 24,8 prosenttia. Hoitoa odottaneita on kuitenkin edelleen paljon.”

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli eniten Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (11,1 %) ja vähiten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä (0,1 %).

Myös lähetteiden määrä kiireettömään erikoissairaanhoitoon kasvoi vuonna 2021. Vuonna 2021 lähetteitä tuli noin 71 000 enemmän kuin vuonna 2020. Käsiteltyjen kiireettömien lähetteiden määrä alkaa olla samalla tasolla kuin ennen koronaepidemiaa.

Tilastoraportti: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021