Julkisen sektorin ammattiliitot vievät EU-komission oikeuteen

Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU on haastanut EU-komission oikeuteen.

Kuvateksti
Euroopan tuomioistuin saa käsiteltäväkseen asian, joka koskee työntekijöiden tiedonsaantioikeutta. Kuva: iStock

EU-komissio on kieltäytynyt tekemästä Eurooppa-neuvostolle lakialoitetta työmarkkinaosapuolten neuvottelemasta sopimuksesta. Sopimus koskee valtionhallinnon työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi heitä suoraan koskevissa työelämän asioissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa lomautukset, työnantajien vaihdokset, työajan muutokset ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU on haastanut komission päätöksen vuoksi oikeuteen.

– Komissio estää lähes kymmeneltä miljoonalta valtionhallinnon työntekijältä oikeuden vaikuttaa omiin työolosuhteisiinsa toisin kuin yksityisellä sektorilla, jossa kyseinen lainsäädäntö on voimassa, toteaa Pardian puheenjohtaja Niko Simola.

Pardia oli Suomesta mukana neuvottelemassa sopimusta.

Eurooppalainen sopimus määrittelee vähimmäistason ja on siksi merkittävä erityisesti itäisen Euroopan maissa. Suomessa sopimuksella ei ole suurta merkitystä, koska täällä oma valtion yhteistoimintalaki. Se määrittelee henkilöstön kuulemisen ja osallistumisen päätöksentekoon. 

Komissio ilmoitti 5. maaliskuuta antamallaan päätöksellä, että se ei tee direktiiviesitystä Eurooppa-neuvostolle.

– Komissio katsoo, että sillä on oikeus harkita, viekö se direktiiviesitystä eteenpäin neuvostolle vai ei. Tällä päätöksellä komissio kyllä ylittää täysin toimivaltuutensa, sanoo Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Työmarkkinaosapuolten oikeus neuvotella työelämää koskevista sopimuksista myös Euroopan tasolla on ammattiliitoille periaatteellinen kysymys. Tämä oikeus tunnustetaan myös Euroopan unionin perussopimuksessa.

EPSU:n pääsihteeri Jan Willem Goudriaan on pettynyt komission päätökseen. Komissio pyörtää nyt sitoumuksensa sosiaalisen Euroopan kehittämiseen vain neljä kuukautta sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksymisen jälkeen.

Komission päätöksellä hyökätään työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua vastaan ja heikennetään Euroopan tason työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeuksia.

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry tukee kuuden julkisen alan ammattiliiton kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä. Tehy on FIPSU:n jäsen.