Kaksivuotinen eskari kokeiluun – leikkiä tarvitaan yhä

Tehy pitää hyvänä, että kaksivuotista eskaria kokeillaan ennen lopullisia päätöksiä.

Kuvateksti
Hallitus valmistelee kokeilua pitkään puheissa olleesta kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kuva: Pia Inberg

Maan hallitus valmistelee kokeilua pitkään puheissa olleesta kaksivuotisesta esiopetuksesta. Se toteutettaisiin vuosina 2021–2024. Eskarikokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat valittaisiin ositettuna satunnaisotantana. Mukana olisivat vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset, ja heitä olisi kaikkiaan noin 10 000.

Lakiuudistus on lausuntokierroksella, ja Tehy on jättänyt aiheesta lausunnon. Se on tehty yhdessä Suomen Lastenhoitoalan Liiton kanssa.

Lausunnon mukaan leikin merkitystä ei saa unohtaa. Nuorimmat kokeiluun osallistujat ovat 4-vuotiaita. Opetussuunnitelmassa tulee muistaa esitetty huoli esiopetuksen koulumaisuudesta. Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen on oltava lapselle kokonaisuus, jossa huomioidaan myös varhaiskasvatuksen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen merkitys.

Suurin osa eskareista osallistuu päivän aikana sekä esiopetukseen että varhaiskasvatukseen. Tehystä on kannattavaa, että kokeilu rajataan toimipaikkoihin, joissa lapsi voi osallistua myös varhaiskasvatukseen. On ensiarvoisen tärkeää taata lapsen päivän eheys. Silloin myös mitoitusten ja ryhmäkoon osalta noudatettaisiin varhaiskasvatuslain säädöksiä.

Vuorohoidossa olevien lasten eskariopetuksessa on omat haasteensa.

– Kuntien on huolehdittava siitä, että vuorohoitoa tarvitsevat lapset pystyvät käymään eskaria ilman, että heidän tarvitsee olla joka viikonpäivä päiväkodissa. Esiopetusta pitäisi voida saada myös iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin, muistuttaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen Tehystä.

Päiväkotien henkilöstörakennetta ollaan muuttamassa vuonna 2030 siten, että vain kolmannes henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia nykyisen kahden kolmanneksen sijaan. Ala kärsii työvoimapulasta. Varsinkin opettajista on pulaa. Tehyn mielestä nyt pitää arvioida uudelleen henkilöstörakenteen muutosta. Alle 3-vuotiaiden ryhmissä on säilytettävä nykyinen rakenne ja varmistettava eskariryhmissä riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotista esiopetusta selvitetään osana tätä kokonaisuutta.