Kansainvälisille hoitajarekrytoinneille kansallinen palvelupolku – valtio maksaa puolet työnantajan kustannuksista

Kolme yritystä alkaa etsiä Euroopasta hoitajia, jotka haluaisivat muuttaa Suomeen.

Kuvateksti
Suomi ryhtyy houkuttelemaan hoitajia muista Euroopan maista. Kuva on Ranskasta.
Kuva: Lehtikuva

Valtio on suunnittelut työnantajille palvelupolun, jonka kautta nämä voivat rekrytoida kansainvälisiä sote-alan osaajia Suomeen EU ja ETA-maista. Osaajat ovat esimerkiksi sairaanhoitajia, lähihoitajia ja lääkäreitä. 

"Lähtökohtana on, että osaajaa ei ole löytynyt Suomesta", sanoo valtakunnallinen koordinaattori Vesa Liesivuori Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Tulijat osallistuvat lähtömaassaan kieli-, kulttuuri- ja työelämäkoulutukseen. Koulutus kestää kuudesta kymmeneen kuukautta. 

"Tarkoitus on valmentaa tulijat niin, että he pystyvät aloittamaan Suomessa työn heti."

Sairaanhoitajana ja lääkärinä työskenteleminen edellyttää yleisen kielitutkinnon YKI3-tason kielitaitoa kaikilla osa-alueilla.

Tulijoiden puolisoiden on mahdollista saada Suomeen muuttamiseen liittyvää tukea. Myös vastaanottava työyhteisö saa valmennusta. 

Palveluntuottajina on kolme kansainvälisiin rekrytointeihin erikoistunutta yritystä. Ely-keskuksiin on nimetty vastuuhenkilöt, joihin alueen työnantajat voivat olla yhteydessä. 

Valtio maksaa rekrytoinnin kustannuksista puolet. Toinen puoli jää työnantajan maksettavaksi. Valtio maksaa puolisoille tarjottavan tukipaketin ja tutkinnon laillistamiseen liittyvät kustannukset kokonaan. 

Palvelupolku on osa sotehenkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta pohtineen niin sanotun Kiurun työryhmän tuloksia. Kansainvälistä rekrytointia varten on ollut oma alatyöryhmä.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on, että työperäinen maahanmuutto vähintään kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa 50 000 työperäistä maahanmuuttajaa.