Käräjäoikeus: Työsuhteiden olisi pitänyt jatkua – Mehiläinen maksaa korvauksia

Työsuhteet päättyivät, kun työnantaja vaihtui Heinolassa kilpailutuksen myötä.

Kuvateksti
Mediverkko ja Mehiläinen yhdistyivät vuonna 2014. Kuva: Pentti Vänskä

Mehiläinen joutuu maksamaan korvauksia kahdelle sairaanhoitajalle, joita se ei ottanut vastaan liikkeenluovutuksessa vuoden 2016 alussa. Sairaanhoitajat olivat työskennelleet Attendon palveluksessa Heinolan terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanotolla toistaiseksi voimassaolevilla työsopimuksilla. 

Heinola kilpailutti vastaanoton 2015. Kilpailutuksen voitti Mediverkko, joka oli tuolloin yhdistynyt Mehiläisen kanssa. Kukaan Attendon työntekijöistä ei kuitenkaan ollut siirtynyt palveluntuottajan vaihtumisen myötä suoraan Mehiläisen palvelukseen, vaan heitä oli palkattu erikseen. 

Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukaan Attendolta Mehiläiselle siirtynyt Ilta- ja viikkoloppuvastaanotto oli toiminnallinen kokonaisuus, joka täyttää liikkeenluovutuksen edellytykset. Terveyskeskuksessa ovat olleet koko ajan käytössä samat tilat, välineet, kalusteet, koneet ja laitteet potilastietojärjestelmineen. Myös potilaat olivat samoja. 

Työsopimuslain mukaan liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä entisin työsuhteen ehdoin. 

Kumpikin sairaanhoitaja sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan. Käräjäoikeus perusteli korvauksen alhaista määrää sillä, että sairaanhoitajat olivat työllistyneet nopeasti.

Tuomio ei ole lainvoimainen.