Käsihygienia on keino vastustaa lääkkeille vastustuskykyisiä mikrobeja

Sairaaloissa kuluu käsihuuhdetta entistä enemmän.

Kuvateksti
Organisaation johdon tulisi osallistua ja sitoutua käsihygieniakäytäntöjen kehittämiseen sekä toteutumisen arviointiin. Kuva WHO.

Suomesta löytyy selkeästi enemmän mikrobeja, joiden vastustuskyky lääkkeille on lisääntynyt. Tilanne on silti varsin hyvä verrattuna moneen muuhun maahan. Resistenttejä mikrobeja kuitenkin kulkeutuu jatkuvasti matkailun mukana. Jos torjuntatoimet pettävät, resistenssi heikkenee nopeasti.

Terveydenhuollossa työskenteleville on tehty kansallinen ohje moniresistenttien mikrobien tartunnantorjunnasta ja moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta.

Tänään 5. toukokuuta vietettävä käsihygieniapäivä muistuttaa oikeaoppisen käsihygienian tärkeydestä terveydenhuollossa. Vuoden teemana on käsihygienia ja moniresistentit mikrobit.

Suomen akuuttisairaaloiden käsihuuhdekulutusta on viime vuosina kartoitettu useaan otteeseen. Käsihuuhdetta kului vuonna 2015 tuhatta hoitopäivää kohden 46 litraa. Käyttö on lisääntynyt, sillä vuonna 2010 huuhdetta kului 32 litraa ja vuonna 2014 sitä kului 38 litraa. 

Positiivinen kehityssuunta viittaa siihen, että sairaalat ovat tehneet työtä käsihygienian eteen, joskin kulutuksessa esiintyy edelleen vaihtelua sairaaloiden välillä. Sairaaloiden omilta verkkosivuilta löytyy ajantasaista tietoa käsihuuhdekulutuksesta ja käsihygieniakampanjoista.

Moniresistenttien mikrobien (MRSA, ESBL, VRE, CPE) esiintyvyys Suomessa viime vuonna löytyy mikrobikohtaisilta verkkosivuilta.