Kaste-raportti: Potilas saa enemmän huomiota

Kokemusasiantuntijat ja muut uudet asiakaslähtöiset toimintatavat ovat levinneet eri puolille Suomea.

Kuvateksti
Kuva Annika Rauhala

Kahdesta tavoitteesta toinen eteni, kun asiakaslähtöisyys sekä sote-toimijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyi kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman aikana. Myönteiset muutokset näkyivät palvelupolkuja sujuvoittaneina uusina toimintamalleina.

Toinen tavoite ei toteutunut. Hyvinvointi- ja terveyserot eivät kaventuneet, vaikka ohjelman toimenpiteet kohdentuivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden auttamiseen.

Kaste kokosi yhteen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta päättäviä henkilöitä ja käytännön toimijoita, kuten kuntien johtavia viranhaltijoita, asiakastyötä tekeviä työntekijöitä, käytännön työn kehittäjiä ja luottamushenkilöitä.

Yhteistyö lisääntyi sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.

Kasteen suurimmat heikkoudet olivat raskas toimeenpano-organisaatio ja seurannan välineiden tulkinnanvaraisuudet.

Kaste toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollossa 2012–2015. Tiedot käyvät ilmi ohjelman ulkoisen arvioinnin loppuraportista. Ulkoisen arvioinnin teki KPMG Oy Ab.