Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pääluottamusmies: Yt-neuvottelujen lopputulos on karua luettavaa

Käytyjen yt-neuvottelujen myötä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidosta vähennetään 7 sairaanhoitajan ja 9 lähihoitajan paikkaa. Ylemmät johtajat ja toimistotyötä tekevät lomautetaan 7–14 päiväksi.

Kuvateksti
Erikoissairaanhoidosta vähennetään yhteensä 13 sairaan- ja lähihoitajan paikkaa Keski-Pohjanmaalla.
Kuva: Ismo Pekkarinen / Lehtikuva

”Kyyti on tehyläisen kannalta kovaa. Yt-neuvottelujen lopputulos on karua luettavaa”, sanoo Tehyn pääluottamusmies Monika Sivula.

Tiistaiaamuna 21. toukokuuta henkilökunta sai kuulla sen, minkä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus päätti edellisenä päivänä. Päätökset koskivat yhteistoimintaneuvotteluja, jotka käytiin 27.3.–13.5.2024, Asiasta on osin kerrottu myös tiedotteessa.

Pääluottamusmiehen mukaan työnantaja käyttää perusteluna toimilleen osastokuormituksen vähentymistä. Työnantajan toimenpiteenä erikoissairaanhoidon kaksi kirurgian vuodeosastoa yhdistetään niin, että vuodepaikkoja voidaan vähentää 6. Henkilöstön näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että kaksi sairaanhoitajan ja kolme lähihoitajan toimea lakkaa.

Samalla perusteella myös kaksi sisätautien osastoa yhdistyy. Vuodepaikkoja poistuu 5, mikä merkitsee yhden sairaanhoitajan ja kolmen lähihoitajan vähennystä. Näin toimitaan myös akuuttikuntoutuksen ja neurologian osastolla.

Kaikkiaan vähennykset koskevat 16 lähi- ja sairaanhoitajan toimea. Työnantajan arvioimaa säästöä syntyy 950 000 euroa. Vähennykset toteutetaan eläkkeelle siirtymisen ja määräaikaisten työsopimusten päättymisen kautta. Työnantaja voi esittää myös hoitajien siirtämistä toisaalle, esimerkiksi palveluasumisen piiriin.

”Tässä on vaarana, että menetämme erikoissairaanhoitoon perehtyneitä ja sitoutuneita työntekijöitä, kun he päättävätkin hakeutua muualle osaamistaan vastaavaan työhön.”

Työnantajan suunnittelema organisaatiouudistus vaikuttaa ylempien esihenkilötehtävien määrään, joiden tehtäviä yhdistetään ja määrää vähennetään 25:stä 7:ään.

”Kyse on niin isosta määrästä, että voi kysyä, miten käy, jos heille ei löydy osaamista vastaavia tehtäviä. Menetämme sitoutuneita ja osaavia esihenkilöitä muualle. Kuka johtaa meidän sote- alan ammattilaisia jatkossa, kun kokonaisuudet kasvavat todella suuriksi.”

Jatkossa muutokset koskevat myös perusterveydenhuoltoa, sillä kaksi vuodeosastoa ollaan muuttamassa yleislääketieteellisistä osastoista kuntoutusosastoiksi.

”Se tarkoittaa perusterveydenhuollon heikentämistä, koska näin toteutettu muutos antaa työnantajalle mahdollisuuden vähentää henkilöstömitoitusta, sillä toiminta muuttuu sosiaalilainsäädännön alaisuuteen”. 

Tulossa on myös lomautuksia. Ylemmät johtajat ja toimistotyötä tekevät lomautetaan 7–14 päiväksi.  Kustannusvaikutus on arvioitu noin 300 000 euroksi.

Tehyn toinen pääluottamusmies Toni Korkiala katsoo, että työnantajan toiminta aikaisempaan verrattuna on kääntynyt päälaelleen, sillä ratkaisuja tehdään nyt korostetusti talouden näkökulmasta.

”Kun aikaisemmin lähtökohtana oli järkevien toiminnallisten ratkaisujen tekeminen, niin nyt toimintaa muutetaan korostetusti talouden ehdoilla.”

Hänen mukaansa lomautuksen toteuttamisesta saatu kustannussäästö on pieni suhteessa siihen, miten paljon se voi vaikuttaa ihan potilas- ja asiakastyöhön saakka. Hän arvioi, että ratkaisulla voi olla myös vaikutuksia työnantajan suunnittelemaan organisaatiouudistuksen toteuttamiseen.

”Valtion riittämätön rahoitus yhdistettynä kasvaneisiin ostopalvelukustannuksiin on ajanut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen haastavaan tilanteeseen rahoituksen näkökulmasta. Toivomme, että seuraavaksi menojen tarkastelu hyvinvointialueella kohdennetaan muihin kohteisiin kuin sote-alan tärkeimpään voimavaraan eli henkilöstöön.”

.