Kierukan ja ehkäisykapselin laitto siirtymässä kätilöille ja terveydenhoitajille – Tehy edellyttää tuntuvaa palkankorotusta

Tehtävänsiirto lääkäreiltä hoitajille on niin vaativa, että tehtäväkohtaisen palkan tulee Tehyn mielestä nousta 400–500 euroa.

Kuvateksti
Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on kirjattu hallitusohjelmaan. 
Kuva: Jaakko Martikainen

Paikallinen suunnittelu maksuttoman ehkäisyn käytännön toteuttamisesta on käynnistymässä hyvinvointialueilla.

Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on kirjattu hallitusohjelmaan. Uudistuksen yhteydessä esimerkiksi kierukoiden ja kapselien asennukset sekä synnytysten ja raskauden keskeytysten jälkitarkastukset siirrettäneen riskiryhmiä lukuun ottamatta lääkäreiltä kätilöille ja terveydenhoitajille. 

"Jo suunnitteluvaiheessa työnantajan on sovittava Tehyn ammattiosaston kanssa paikallisesti siitä, millaista lisäkoulutusta uudistus edellyttää ja siitä, miten muutos vaikuttaa palkkaan", Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila muistuttaa.

"Kenenkään ei tule sitoutua uusiin tehtäviin eikä koulutukseen ennen kuin muutoksen vaikutuksesta palkkaan on sovittu."  

Tehyn mukaan palkankorotuksen tulee olla vähintään 400–500 euroa kuukaudessa, koska työ muuttuu entistä vaativammaksi. 

Työnantajan tulee vastata koulutuksen kustannuksista.

"Tarvittavan koulutuksen laajuus vaihtelee taustatutkinnon ja aiemman osaamisen mukaisesti."

"Hyvä teoriaosaaminen, toimipaikkakoulutus ja lääkärin valvoma näyttö varmistavat laadun ja potilasturvallisuuden."

Maksuton ehkäisy sisältää myös seksitautien ehkäisyn, seksuaali-ja lisääntymisterveysneuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.