Kohti savutonta Suomea – nuuskan käytön lisääntyminen pysäytettävä

Työryhmä esittää tukun järeitä keinoja tupakoinnin vähentämiseksi.

Kuvateksti
Työpaikat ja työterveyshuolto olisi saatava tukemaan tupakoinnin lopettamista. Kuva: iStock

Nuuskan kulutuksen jatkuvaan kasvuun pitää puuttua nykyistä voimakkaammilla toimilla. Tätä mieltä on sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, joka jätti esityksensä tänään kansainvälisenä tupakattomana päivänä.

Esimerkiksi 18-vuotiaista pojista noin joka neljäs nuuskaa ainakin satunnaisesti ja nuuskan käyttö on lisääntymässä, vaikka muutoin tupakointi on vähentynyt.  Tupakka on tärkein ehkäistävissä oleva sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Tupakka on suurin yksittäinen syy syöpien taustalla.

Työryhmä ehdottaa, että nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin raja lasketaan 1 000 grammasta 100 grammaan vuorokaudessa. Jotta tämä käytännössä tehoaisi, työryhmä lisäisi matkustajatuontia koskevien rajoitusten rikkomisesta annettavia seuraamuksia. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi salakuljetuksen ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen törkeät tekomuodot. Tämä antaisi entistä paremmat mahdollisuudet viranomaisille valvoa tupakka- ja nikotiinituotteiden laitonta maahantuontia ja kauppaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää tiekarttaa, jonka toimia järjestelmällisesti toteuttamalla tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle viisi prosenttia aikuisväestöstä.

Työryhmän esittämien keinojen kirjo on laaja: tupakkatuotteiden myynnin ikäraja pitää nostaa 20 vuoteen. Liikunta- ja nuorisolakiin tulee saada valtakunnallisten avustusten jakamisen yhdeksi avustusperusteeksi sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Työryhmä lisäisi tupakointikieltoja ja muiden tupakkatuotteiden käytön kieltoja tiloissa, joissa on alaikäisiä, kuten leikkipuistot ja uimarannat. Tupakointikiellot kattaisivat jatkossa myös joukkoliikennepysäkit, asemalaiturit ja taksitolpat.

Yksi keskeinen keino on vieroituksessa auttaminen. Työryhmän mukaan koko hoitoketju perus- ja erityispalveluissa on saatava ylläpitämään vieroitus-osaamista sekä tarjoamaan ja osallistumaan potilaiden tupakasta vieroitukseen. Tupakkatuotteiden käyttö pitäisi ottaa puheeksi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastapaamisissa. Kaikki tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa käytettävät lääkärin reseptillä vieroitukseen määräämät lääkkeet olisi otettava sairausvakuutuksen lääkekorvauksen piiriin. Työpaikat ja työterveyshuolto olisi saatava tukemaan tupakoinnin lopettamista. Häkämittauksia pitäisi tehdä raskaana olevan tupakoitsijan neuvolakäynnillä.

Työryhmän mielestä toimenpiteet pitää toteuttaa seuraavan vaalikauden alussa. Työryhmän puheenjohtaja Ilkka Oksalan mukaan tupakoinnin loppuminen vuoteen 2030 mennessä ei onnistu ilman todella vaikuttavia uusia toimia.