Koronakorvaus maksetaan maaliskuun palkassa – Kuka sen saa?

Kertapalkkio sisältyi valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen, jonka Tehy hyväksyi.

Kuvateksti
Palkkion suuruus on 600 euroa, ja se maksetaan sote-sopimuksen piirissä oleville.
Kuva: Liisa Takala

Maaliskuun palkanmaksun yhteydessä työnantajat maksavat koronapotilaiden hoitoon osallistuneille kertapalkkion. Palkkion suuruus on 600 euroa, ja se maksetaan sote-sopimuksen piirissä oleville.

Kertapalkkio sisältyi sote-sopimusta koskeneeseen valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen, joka Tehy hyväksyi.

Sote-sopimusta sovelletaan hyvinvointialueilla sekä joidenkin tehtävien kohdalla kunnissa.

Kertapalkkion maksussa on ehtoja, joista osa liittyy toimipaikkoihin ja osa palvelussuhteen voimassaoloon.  

Kertapalkkio maksetaan seuraavissa erikoissairaanhoidon yksiköissä toimiville: 

  • teho-osastot
  • teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta
  • kohortit eli koronavuodeosastot
  • päivystys
  • synnytysten hoito
  • ensihoito.

Kertapalkkio maksetaan myös kotihoidon palveluiden, vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköiden henkilöstölle.

Palvelussuhteeseen liittyvät ehdot ovat seuraavat:

  • Palvelussuhde työnantajaan oli voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää 13.3.–15.6.2020. 
  • Palvelussuhde samaan työnantajaan on voimassa 28.2.2023.
  • Palvelusuhteen ei tarvitse olla keskeytymätön vuosina 2020–2023.
  • Perhevapaa ei estä kertapalkkion saamista, jos muut ehdot täyttyvät.

Tehyn ammattiosaston neuvottelijat tekevät paikallisesti työnantajalle esityksensä siitä, miten kertapalkkio pitäisi kohdentaa. Eri työnantajat järjestivät koronapotilaiden hoidon eri tavoin, ja siksi kohdennus voi erota eri hyvinvointialueilla.

"Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta siirrettiin joissakin paikoissa työntekijöitä vanhuspalveluihin ja silloin koronakorvaus voi tulla maksettavaksi ", Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo.  

Lopullisen päätöksen koronakorvauksen kohdentamisesta tekee työnantaja.

"Mikään ei estä työnantajaa maksamaan kertakorvausta sovintoehdotuksen mukaisia ehtoja laajemmalle työntekijäjoukolle."

Myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut oman ohjeensa kertapalkkion maksamisesta.