Korvauksia Niuvan ketjutuksista

Niuvanniemen mielisairaala ketjutti laittomasti määräaikaisuuksia. Se joutuu maksamaan korvauksia yhdelletoista mielisairaanhoitajalle.

Kuvateksti
Joillakin työntekijöillä oli Niuvanniemessä jopa lähelle sata määräaikaisuutta.

Osa korvauksia saaneista on tehyläisiä. Tyypillinen korvausmäärä on kahdeksan tai kymmenen kuukauden palkka.

– Asianosaiset ovat ottaneet päätöksen riemulla vastaan, kertoo luottamusmies Juha Berg.

Oikeusprosessi kesti vuosia. Ratkaisu tuli nyt korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Niuvanniemi on valtion mielisairaala, jossa tehdään mielentilatutkimuksia ja hoidetaan erityisen vaarallisia tai erityisen vaikeahoitoisia potilaita.

Mielisairaanhoitajia työskentelee talossa paljon ja vuosilomasijaisuuksia on runsaasti ympäri vuoden. Siksi vuosilomien tekemistä ei pidetty perusteena määräaikaisuudelle. Myöskään niin sanottu hoitopotilaan lisävalvonta ei käynyt syyksi määräaikaisuudelle.

Juha Berg kertoo, että jo oikeusprosessin kuluessa määräaikaisuuksia on Niuvanniemessä karsittu.

– Henkilöstötilinpäätöksestä huomaa, miten radikaalisti määräaikaisen työvoiman käyttö on vähentynyt. Pahimmillaan ketjutuksia oli joillakin lähelle sata.