Kotihoidon työntekijät pitävät työstään – kiire, epäselvät ohjeet ja vastuu kuormittavat

Työ Kuopion kaupungin kotihoidossa sekä kuormittaa että palkitsee.

Kuvateksti
Työvuorosuunnittelu pystyy tasaamaan kotihoidon ruuhkahuippuja. Kuva: Annika Rauhala

Kotihoitotyön kuormittavuutta ja työntekijöiden stressiä pitää vähentää, palautumista, tukea ja johtamista kehittää Kuopiossa. 

Työajoissa pitää ottaa huomioon ruuhkahuiput, jotta työajat vastaisivat kotihoidon tarvetta. Näin päättelivät Itä-Suomen yliopiston tutkijat, jotka selvittivät kaupungin kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointia kyselyillä ja mittauksilla vuosina 2019 ja 2020. 

Alkukyselyyn syksyllä 2019 vastasi 167 henkilöä, ja loppukyselyyn syksyllä 2020 yhteensä 130 henkilöä. Vastaajat tekivät vuorotyötä. 

Työntekijät kokevat yhteisöllisyyttä ja työn imua. Työ on kuitenkin henkisesti ja ruumiillisesti kuormittavaa. Yleisimmin stressiä ja henkistä painetta aiheuttavat kiire, epäselvät ja ristiriitaiset ohjeet työssä sekä vastuullisuus.

Moni asia on hyvin. Noin kolme neljästä vastaajasta uskoi, että terveytensä puolesta pystyy melko varmasti työskentelemään ammatissaan kahden vuoden kuluttua.

Ammattitaito on hyvää, ja suurin osa vastaajista viihtyi työpaikassa hyvin. 

Koettu työkyky ei muuttunut, vaikka seurannan aikana vastaajien oma ja työyhteisön työhyvinvointi heikkeni. 

Työvuorojen välissä unen kesto on keskimäärin lyhyt, mutta suurimmalla osalla unen laatu on hyvää. Työvuoroja edeltävänä yönä unen laatu oli heikentynyt 40 prosentilla.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarve kehittää työaikaratkaisuja, jotka sekä tasaisivat kotihoidon ruuhkahuippuja että tukisivat työntekijöiden työhyvinvointia ja terveyttä. 

Tuloksia voidaan hyödyntää vähentämään kotihoitotyön kuormittavuutta ja säilyttämään sen houkuttelevuus. 

Merja Perkiö-Mäkelä et al.: Kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointi. Itä-Suomen yliopisto 2021.