Kunnat perkaavat nyt omaa ja ostamaansa vanhusten hoivaa

Kunnilla on vajaa puolitoista kuukautta aikaa tehdä tarkastuksia yksityisiin hoivakoteihin. Huhtikuun lopulla raporttien tulee olla aluehallintovirastoissa.

Kuvateksti
Vanhusten hoidon ja hoivan laadussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuva: Jari Lifländer

Vanhusten hoivakodeissa eletään nyt tarkastusten aikaa. Ylin valvontaviranomainen on ohjeistanut yksityisten hoivakotien sijaintikuntia tekemään tarkastuksia.

Tarkastusviranomaisten tekemien sairaanhoidon palveluita koskevien tarkastusten määrä yli kaksinkertaistui tämän vuoden tammi-helmikuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi avoimia tapauksia tämän vuoden alussa oli 325, kun vuoden 2018 alussa niiltä oli 143. Vastaavasti avattuja tapauksia oli vuoden alussa 247, kun vuonna 2018 niitä oli 47.

– Tämän vuoden luvuista ei voi vielä erottaa pelkästään vanhustenhoivaa koskevia tarkastuksia, sanoo ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta.

Kuntien tekemien tarkastusten määrästä ei ole kootusti lukuja. Sama koskee tarkastustuloksia. Esimerkiksi Kuopiossa valvontakäynnit vanhusten ympärivuorokautisiin yksiköihin ovat käynnissä.

– Emme pysty antamaan kokonaiskatsausta, koska nyt agendalla olevat käynnit ovat vielä pahasti kesken, kertoo valvontatarkastaja Kauko Pursiainen Kuopion kaupungista.

Tarkastuksissa työnjako menee niin, että aluevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia kuntien itsensä tuottamiin palveluihin. Kunnille puolestaan kuuluu jo lainsäädännönkin puolesta valvoa kunnassa sijaitsevien yksityisten hoivakotien toimintaa.

– Avien tarkastajat eivät tee uusia tarkastuskäyntejä yksityisiin hoivakoteihin paitsi, jos jotain merkityksellistä ilmaantuu, sanoo ylitarkastaja Sirkka Koponen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat kehottaneet helmikuun alussa hoivayksiköitä omavalvonnan keinoin tarkastamaan tilanteensa. Kunnille ne ovat lähettäneet pyynnön varmistaa hoivakotien toiminnan asianmukaisuus. Kunnilla on raportointiaikaa huhtikuun loppuun asti.

Pitkin alkuvuotta on julkisuuteen tullut tietoa eri puolilta Suomea hoivakodeista, joiden toiminnassa on ollut puutteita, kuten riittämätön hoitajamäärä. Viimeksi viikko sitten esiin nousi Attendon hoivakoti Vänrikki Siilinjärvellä Pohjois-Savossa.

Hoivakotien henkilöstöä koskee ilmoitusvelvollisuus. Työntekijä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän itse huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä. Esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuutta koskevista käytännöistä.