Kunta-ala: Valtio ratkaisemaan osittaisen hoitovapaan kiky-ongelma

Osittaista hoitorahaa saaville syntyi työajan pidentämisestä ongelma.

Kuvateksti
Osittaisella hoitovapaalla olevia on kunnissa noin 6100. Heistä valtaosa on naisia. Kuva Lehtikuva.

Valtion pitää ratkaista osittaista hoitorahaa saavien ongelma, esittävät kunta-alan palkansaajajärjestöt ja KT Kuntatyönantaja. 

Mikäli tilannetta ei korjata, osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän käytettävissä olevat tulot alenevat joko hoitorahan menettämisen tai pienemmän palkan kautta.

Ongelma syntyi kikystä, joka pidentää säännöllistä työaikaa kunnissa helmikuun alusta 30 minuutilla viikossa. Tällöin osittaisella hoitovapaalla oleva työntekijä menettää hoitorahan, jos hänen viikkotyöaikansa nousee yli 30 tunnin.

Jos työntekijän työaikaa ei nosteta, palkka saattaa laskea.

Kunta-ala ehdottaa, että Kela selvittäisi, sisältääkö lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki mahdollisuutta säilyttää osittainen hoitoraha. Lakia pitäisi muuttaa, jos se ei salli harkintaa.

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa. Työaikaa piti pidentää niin, että ansiotaso ei muutu suuntaan eikä toiseen.

Järjestöt ovat toimittaneet esityksensä Kelaan, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä valtiovarainministeriöön.