Kunta-alan työehdot yhä voimassa – sama koskee paikallisia sopimuksia

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla.

Kuvateksti
Uusia paikallisia sopimuksia voi sopia sitten, kun KVTES on ensin saatu aikaan. Kuva: IStock

Kunta-alalla on käyty tammikuusta lähtien neuvotteluja uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ja kunnallisesta pääsopimuksesta. KVTES oli voimassa eiliseen asti, mutta sen jälkivaikutus jatkuu.

– Sen mukaiset määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneeksi tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi, muistuttaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Neuvotteluiden ja yhteiskunnallisen tilanteen haasteellisuuden vuoksi osapuolet katsovat, että valtakunnansovittelija voi edesauttaa ratkaisun syntymistä.  Siksi KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhdessä pyytäneet valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun.

Ensimmäinen tapaaminen valtakunnansovittelijan johdolla oli jo tänään 1. huhtikuuta.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että samalla paikallisesti sovitut sopimukset jatkuvat keskeytyksettä. Tämä koskee paikallisia sopimuksia, jotka on irtisanottu pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi ja jotka ovat päättyneet tai päättyivät 31. maaliskuuta. Sama koskee tilannetta, jossa paikallinen sopimus on pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi solmittu määräaikaiseksi.

Näin esimerkiksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa koskevat, määräajaksi tehdyt sopimusehdot ovat voimassa

– Paikalliset sopimukset siis jatkuvat keskeytymättöminä. Uusia paikallisia sopimuksia ei ole kuitenkaan mahdollista sopia 1.4.2020 lukien.

Tätä menettelyä noudatetaan, kunnes uusi pääsopimus astuu voimaan.