Kuntoutuksessa otetaan isoja askeleita – Tehyn asiantuntijan mukaan uudistus on hyvä, kunhan se vain toteutuu

Nykyisin kaikki kuntoutuspalvelut eivät ole riittävästi käytössä. Kuntoutuksen uudistamisen pitäisi parantaa tilannetta.

Kuvateksti
"Tällä hetkellä moni joutuu taistelemaan kuntoutuksen saamisen puolesta", muistuttaa Tehyn asiantuntija Outi Töytäri. Kuva: Risto Mäläskä

Mikäli nykyisen hallituksen suunnitelmat toteutuvat, kuntoutus uudistuu lähivuosina merkittävästi. Tavoitteena on, että ihmiset saavat kuntoutusta entistä paremmin ja oikeaan aikaan, heidän tarpeensa tunnistetaan ja sote-alan ammattilaisilla on tarvittava osaaminen.

Uudistaminen perustuu toimintasuunnitelmaan, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vastikään julkaisi.

Tehyn kuntoutusalan asiantuntijan Outi Töytärin mielestä suunnitelma kuntoutuksen uudistamiseksi on sisällöltään oikein hyvä.

”Toimintasuunnitelma on todella tärkeä. Kunhan siinä esitetyt asiat toteutuvat, kuntoutuksella on mahdollisuus nivoutua arvostetuksi osaksi sote-palveluja.”

Kuntoutusta voi tarvita kuka tahansa. Tutkimuksen mukaan joka kolmannella ihmisellä on tarve kuntoutukseen jossain elämänsä vaiheessa.

Kuntoutusalan ammattilaiselle uudistumisen pitäisi tulevaisuudessa näkyä niin, että eri tahot ja ammattiryhmät tekevät entistä tiiviimpää ja sujuvampaa yhteistyötä asiakkaiden toiminta- ja työkyvyn tukemisessa. Se mahdollistaa, että kuntoutus otetaan huomioon oikeaan aikaan. Ohjausta lisätään niin, että toiminnasta tulee entistä yhdenmukaisempaa. Etäkuntoutus ja muut digitaaliset menetelmät otetaan käyttöön nykyistä laajemmin.

”Tällä hetkellä kaikki kuntoutuspalvelut eivät ole riittävästi käytössä, koska niiden tarvetta ei osata tunnistaa. Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä ja järjestöjen tuottamia palveluja.”

Kuntoutuksen koulutusta ja tutkimusta varten perustetaan kehittämisfoorumi, joka selvittää, minkälaista kuntoutusta ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Myös tietoa toimintakyvystä ja palveluista aletaan kerätä systemaattisesti.

”Tulevaisuudessa kuntoutusta ei tule tehdä poteroissa vaan joustavasti yli rajojen. Lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeensa. Tällä hetkellä moni joutuu taistelemaan kuntoutuksen saamisen puolesta. Se ei ole tarkoituksenmukaista. Avainasemassa on kuntoutuksen ohjautuminen oikeaan aikaan ja oikeille ammattilaisille.”

Asiakkaalle uudistus tarkoittaa, että esimerkiksi matalan kynnyksen kuntoutuspalveluja olisi saatavilla nykyistä paremmin sote-keskuksissa. Kuntoutus on asiakaslähtöistä ja tähtää suunnitelmallisesti työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Erityistä huomiota uudistus kiinnittää pitkäaikaistyöttömien tai heikosti työllistyvien tarpeiden tunnistamiseen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Kuntoutuksen uudistaminen on tarkoitus tehdä hankkeiden kautta. Lisäksi laaditaan valtakunnalliset kuntoutuksen ohjautumisen perusteet ja tuetaan alueiden apuvälinetoimintaa.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Kuntoutusta kehitetään tänä ja ensi vuonna niiden mukaisesti.

”Uudistuksen tavoitteet ovat erittäin hyvät. Nyt toivon kovasti, että tähän ohjataan riittävä rahoitus ja tavoitteet todella toteutuvat. Jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut, tarvitaan riittävästi resursseja, terapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia ja työkykykoordinaattoreita.”