Kuntoutusuudistus käynnistyy – pilotit välttämättömiä

Ministeriö aloittaa kuntoutusuudistuksen käytännön valmistelun.

Kuvateksti
Kuntoutusuudistuksen tarkoitus on auttaa kuntoutujaa pärjäämään omassa ympäristössään. Kuva: Mikko Lehtimäki

Vaativan kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisen vastuu pitää pilotoida ennen siirtoa Kelalta maakunnille. Ehdotus sisältyy kuntoutuksen uudistamiskomitean raporttiin, jonka perusteella sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää kuntoutuksen uudistuksen.

Tehy on esittänyt pilotointia kuulemistilaisuuksissa, STTK:n kautta ja suoraan komitean jäsenelle tehyläiselle kansanedustajalle Sari Sarkomaalle.

– ​Pilotointi pitää ehdottomasti käynnistää, jotta uudesta mallista saadaan riittävästi kokemuksia, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Kuntoutusuudistus vaikuttaa asiakkaisiin, palvelujen järjestäjiin, tuottajiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin laajasti. Tällä hetkellä kuntoutus on usean eri tahon vastuulla. Uudistuksessa vastuu on tarkoitus vahvistaa maakuntien järjestämisvastuuta ja tiivistää niiden yhteistyötä muiden järjestäjien kanssa. 

Töytärin mielestä on hyvä, että uudistuksen jatko käynnistyy useina hankkeina, jolloin komitean ehdotukset eivät jää pelkiksi kirjauksiksi. 

– Työvaiheista on tiedotettava, ja valmisteluihin otettava mukaan Tehy edustamaan työntekijöitä.

Esimerkiksi kuntoutuksen yleistä toimintamallia, toiminta- ja työkyvyn arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevista ehdotuksista käynnistyy jatkotyö sosiaali- ja terveysministeriössä. Kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdottaa loppuraportissaan 55 erilaista kehittämisehdotusta.

Kuntoutuskomitean raportista ei erikseen pyydetä lausuntoa, koska uudistamiskomiteassa oli laaja-alaisesti edustettuna eri kuntoutuksen toimijoita ja komitea kuuli useita asiantuntijoita.

Komitean ehdotusten pohjalta aikanaan valmistuvista esityksistä pyydetään lausunnot normaaliin tapaan.