Kysely: Koronakevät teki sairaanhoidon opiskelijoille selväksi ammatin merkityksen ja vaarat

Sairaanhoitajaliiton opiskelijoille tekemä kysely nosti esiin alan vaatimukset, merkityksen ja vaarallisuuden.

Kuvateksti
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat puutteita ohjauksessa. Kuva: Jaakko Martikainen

Suomen sairaanhoitajaliitto kysyi sairaanhoitajaopiskelijoilta, miten he selviytyivät koronakeväästä. Miten pandemia vaikutti heidän mielipiteisiinsä alasta ja miten he kokivat opintojensa edistyneen poikkeusolojen aikana?

Kyselyn vastaukset antavat meille pienoiskoossa kuvan siitä, miltä työelämässä näyttää sairaanhoitajaopiskelijan näkökulmasta. Jäävätkö he alalle on tuhannen taalan kysymys, sanoo liiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Vastausten perusteella opiskelijat kokivat erityisen huolestuttavina puutteet pandemian aikaisessa ohjeistuksessa ja tiedonkulussa. Lisäksi he kokivat, että henkilöstö ei saanut riittävästi tietoa eikä työpaikalla ollut resursseja noudattaa varotoimia. Myös johtamiskulttuurin uudistamista pidettiin tarpeellisena.

Opiskelijat kokivat, että tietoisuus ja ymmärrys käsihygieniasta, aseptiikasta ja infektioiden torjunnan varotoimista sekä niiden merkityksistä lisääntyivät pandemian vuoksi.

Pandemian takia tehdyt opintomuutokset saattoivat myös lisätä epävarmuutta oman oppimisen riittävyydestä. Sairaanhoitajilla tulee olla oikeus suojautua ja tehdä työtä turvallisesti. Nyt niin ei ollut.

Kyselyyn vastasi kesäkuussa yhteensä 437 opiskelijaa. Vastaajia oli melko tasaisesti kaikista sairaanhoitajia kouluttavista ammattikorkeakouluista. Vastaajat olivat iältään suurimmaksi (75 prosenttia) osaksi 18–34-vuotiaita.